rss

Nieuws

Onderzoek naar polycentraliteit, prestatie en planning nodig om grootstedelijke uitdagingen aan te pakken

28 april 2016

Polycentriciteit is de afgelopen decennia gepredikt als middel om metropolen efficiënter te maken, maar empirische onderbouwing daarvoor ontbrak. Promovendus Jaume Masip-Tresserra ontwikkelde rekenmethoden om de effecten ervan in kaart te brengen. Zijn conclusie: ruimtelijke integratie met omliggende centra en goed openbaar vervoer zijn doorslaggevend.Lees verder

 

Wat is het geheim van het hofje?

28 april 2016

Het hofje hoort tot ons bekendste cultuurgoed, het heeft in de loop van eeuwen een vaste plaats in ons collectief bewustzijn verworven. Maar veel mensen zullen moeite hebben een hofje aan te wijzen – ze zijn vaak een goed bewaard geheim, verborgen oases in de stedelijke drukte.Lees verder

 

Peter Boelhouwer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

25 april 2016

Professor Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de faculteit Bouwkunde werd in Zoetermeer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Lees verder

 

Glas sterker dan steen voor nieuwe façade Chanel

24 april 2016

Een gevel van verlijmde glasblokken die tot tien maal sterker is dan een reguliere baksteengevel. Dat kan, blijkt uit proeven van de onderzoeksgroep Glass & Transparency. De testresultaten zijn gebruikt om Chanel’s historische winkelgevel aan de P.C. Hooftstraat transparant te maken.Lees verder

 

‘Nederlandse ziekenhuisontwerpers leren niet’

13 april 2016

Betrokkenen bij ontwerp en bouw van ziekenhuizen hebben vaak weinig harde wetenschappelijke kennis over ‘healing environments’. En wat erover bekend is, passen ze onvoldoende toe. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Milee Herweijer. Zij pleit voor effectievere kennisdeling en beter gebruik van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek om tot betere ziekenhuizen te komen. Lees verder

 

Bestuurders van steden en grote investeerders komen met gezamenlijke visie op woningbouw

08 april 2016

De jongste cijfers van de NVM wijzen het weer uit: de woningmarkt zit in grote delen van het land weer in de lift. Maar in de discussies over de toekomst van ’de stad’ en de ruimtelijke planning komt het wonen tot nu toe maar marginaal en verbrokkeld aan de orde. En er wordt veel langs elkaar heen gepraat. Stadsbestuurders (wethouders van de G32-steden) en bestuurders van landelijk opererende...Lees verder

 

Delft Education Fellowship voor Dick van Gameren

06 april 2016

Dick van Gameren heeft op 1 april een Delft Education Fellowship toegekend gekregen. Van Gameren behoort tot de eerste vier Education Fellows van de TU Delft. De Delft Education Fellowships worden jaarlijks toegekend aan vier docenten die een substantiële en waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs van de TU Delft. Alle fellows ontvangen twee jaar lang €25.000 per jaar voor hun project.Lees verder

 
© 2016 TU Delft

Metamenu