Nieuws

Call for PhD applications 2014.


"Hoe hou je de stedenbouw up-to-date in een razendsnel veranderende wereld?"  Het is een van de hoofdvragen waarmee Rients Dijkstra zich zal bezighouden als hoogleraar ‘Urban Design’  bij de afdeling Urbanism. De Rotterdamse stedenbouwkundige en Rijksadviseur Infrastructuur en Stad treedt per 17 augustus in dienst van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

De Department of Urbanism verwelkomd Professor Jantien Stoter en haar onderzoeksgroep bij de afdeling.

Agenda

Contact

Adres:

Julianalaan 134
2628 BL Delft
P.O.Box 5043
2600 GA Delft

Secretariaat:

Linda de Vos
kamer BG.west.250
tel 015 - 27 84430
l.h.i.devos@remove-this.tudelft.nl

Polis

stedebouw vereniging polis

Urbanism

De afdeling Urbanism aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is opgericht in 1948 en levert sindsdien een substantiële bijdrage aan academische kennis van de gebouwde omgeving en interventies door middel van ontwerp en planning.

Onderwijs

Het Urbanism onderwijs richt zich op het uitrusten van de stedenbouwkundig ontwerpers en planners van de toekomst met de juiste vaardigheden om nieuwe oplossingen te bereiken voor een effectieve, efficiënte en esthetisch verantwoorde organisatie en exploitatie van de openbare ruimte.

Kijk hier voor meer informatie over de mastertracks binnen de afdeling Urbanism of voor informatie over de bachelor, minor en EMU.

Onderzoek

De Urbanism onderzoeksgroep zet haar multidisciplinaire kennis, vaardigheden en reputatie in voor de totstandkoming van een duurzame leefomgeving. Prioriteit is het leveren van een bijdrage aan oplossingen voor actuele urbanisatie vraagstukken in de context van klimaatverandering. In totaal werken er bij de afdeling 128 mensen met een bezetting van totaal 67,7 fte. Daarnaast studeren er 200 master studenten in de twee mastertracks en 32 studenten in de postgraduate track EMU.

Het onderzoek is opgedeeld in 4 onderzoeksgroepen en 8 doorkruisende thema's. Meer over het onderzoeksprogramma in de Research Programme Summary 2013.

Meer informatie over het onderzoeksprojecten het onderwijs in het jaarverslag 2012.

Andere bestanden:

PhD research

Doctoral study is a significant and successful part of Urbanism’s research output. PhD candidates carry forward the research agenda of the Urbanism Programme and play a major role through publications, conference contributions and other activities. From 2005 to 2012 60 candidates began PhD studies in urbanism and 36 have completed.

A summary of the current research projects can be found below.

Naam auteur: Y.N. Daems
© 2015 TU Delft

Metamenu