prof.dr.ir.A.C.J.M. Eekhout

Building Technology (Bt) | Structural Design
Leerstoel Productontwikkeling

Mick Eekhout (1950) is hoogleraar Productontwikkeling aan de faculteit sinds 1992. Met zijn leerstoel richt hij zich op de innovatieve processen van het ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen van materialen, elementen en componenten in systemen voor de bouw. Het accent ligt hierbij op prefabricage en industrialisatie, maar ook aspecten als methodologie, procesvoering en de kloof tussen ontwerpen en produceren komen aan bod. Het onderzoek is sterk praktijkgericht. Zo werkt de leerstoel samen met de composietindustrie aan een breed onderzoek naar geschikte productietechnieken voor 3D sandwichpanelen en onderzocht Eekhout jarenlang de mogelijkheden van glazen constructiecomponenten en constructieve systemen. Voor het Yitzhak Rabin Centre in Tel Aviv ontwikkelde hij vrijdragende schaaldaken van glasvezelversterkt polyester. Ook ict-gestuurd ontwerpen en de zogenaamde blob-architectuur die daaruit voortkomt vormen een belangrijk onderzoeksveld van de leerstoel. Verder leidt hij het onderzoeksprogramma Concept House, dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen van consumentgerichte, industrieel geproduceerde maatwoningen. Daarnaast start hij een onderzoek op het gebied van glazen gevels.

Van 2007-2010 was Mick Eekhout de formateur van het 3TU Speerpunt Bouw, een verkenning van een 3TU Bouw masterplan voor een geheel nieuwe maatschappijgerichte onderzoeksprogrammering die een sterke wisselwerking met de maatschappij, diverse instituties en de industrie ten gevolge zou moeten gaan hebben, als deze in praktijk wordt gebracht, met als nevendoel een externe financiering van het 3TU bouwonderzoek als geheel of in delen te bewerkstelligen.

Naast hoogleraar is Eekhout directeur van het door hem opgerichte bedrijf Octatube Space Structures bv. Dit bedrijf ontwikkelt onder meer driedimensionale architectonische constructies. Hij was mede-ontwerper van onder meer de glazen concertzaal in de Beurs van Berlage en de gevel van Stansted Airport in Londen. In 2003 werd hij als eerste ontwerper lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij bekleedde verschillende functies in raden en jury’s, schreef diverse boeken en won veel prijzen, waaronder de Staalprijs en de Pioneer’s Award 2002 als oeuvreprijs.

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

Naam auteur: Webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu