167ste Dies Natalis

09 januari 2009 | 15:00 - 9 januari 2009 | 18:25
plaats: Aula Congrescentrum en serres Bouwkunde
door M&C

-

De Rector Magnificus heeft het genoegen u namens het College van Bestuur uit te nodigen tot het bijwonen van de academische plechtigheid ter gelegenheid van de 167ste Dies Natalis op vrijdag 9 januari 2009. Na afloop van de viering is er gelegenheid de sprekers, de eredoctoren en de erepromotoren van deze diesviering tijdens een receptie te ontmoeten.

De plechtigheid en de receptie worden gehouden op vrijdag 9 januari 2009 op de nieuwe locatie van de Faculteit Bouwkunde (Serre), ingang Zuidplantsoen te Delft. De plechtigheid begint om 15.00 uur. Lees verder.

© 2017 TU Delft

Metamenu