Border Conditions Symposium – X agendas for architecture

20 oktober 2011 | 10:00 - 20 oktober 2011 | 19:00
plaats: BK City, Oostserre
door M&C

Op 20 oktober organiseert de studio en onderzoeksgroep Border Conditions and Territories het symposium ‘X agendas for architecture’.

“Waarom zouden we voor architectuur een nieuwe / andere / speciale /… agenda nodig hebben?”

Het eerste decennium van de 21e eeuw heeft zich een heel scala aan zeer specifieke opvattingen over ruimte ontwikkeld, mede onder invloed van sociale, ideologische, economische en politieke veranderingen en discussies. In deze tijd van globalisering zouden grenzen moeten vervagen, maar ironisch genoeg wordt deze ontwikkeling afgeremd door de nadruk op de natiestaat die juist gericht is op ruimtelijke uitsluiting. Naast deze ontwikkeling, of misschien als gevolg ervan, overheerst in de architectuur momenteel het gevoel dat het vakgebied zich van crisis naar crisis sleept. Als gevolg van diverse globale crises, zoals economische stagnatie, de financiële crisis en milieuproblemen, is er in dit decennium belangstelling ontstaan voor het ruimteconflict en de conflictruimte. Al deze verschijnselen hebben bijgedragen aan een klimaat van instabiliteit, onmacht en onzekerheid in het huidige architectuurdiscours. 

Dit wankele fundament van de architectuur wordt echter nauwelijks als problematisch ervaren of behandeld. In de architectuur lijken velen te beseffen dat deze periode van onzekerheid gepaard gaat met een rijk potentieel aan kansen. In het huidige discours worden tegenover de materiaalmoeheid van de welvaartsstaat (met het crisisgevoel dat daar blijkbaar bij hoort) alternatieve vormen van engagement gesteld, via technologische onderzoeken, nieuwe manieren om de ruimte te benutten (spatial appropriations) of sociaal engagement. Het crisisgevoel heeft geresulteerd in een heel scala aan onderzoeken op het gebied van kennis, middelen en doelen in de architectuur. 

Maar juist in de Europese context, waar discussies over nationaliteit en religie de laatste tijd centraal zijn komen te staan in de politieke discussies, zou deze beschouwing van de laatste ontwikkelingen in de architectuur eigenlijk nader moeten worden uitgewerkt. Deze ideologische en politieke debatten hebben weinig invloed gehad op het architectuurdiscours, in tegenstelling tot de debatten die kenmerkend waren voor de periode tussen de jaren dertig en tachtig van de twintigste eeuw. In deze decennia werden ideologische agenda’s beschouwd als intrinsiek onderdeel van de architectuur en werden de grenzen van het vakgebied verkend met een energie die recht deed aan het potentieel van architectuurexperimenten. Op dit moment heeft men bij de zoektocht naar de ‘ontmoetingsruimte’ – eigenlijk een kerntaak van de architectuur – behoefte aan een geïntensiveerd theoretisch kader, en ook gewoon aan erkenning van de noodzaak van die zoektocht. 

De Capita Selecta lezingenreeks, in het najaar van 2011 georganiseerd door de TU Delft onderzoeksgroep ‘Border Conditions and Territories’, start met dit symposium waarin wordt getracht deze ontwikkelingen in een kader te plaatsen en te bespreken, en de noodzaak van architectuuragenda’s aan de orde te stellen.

Programma 

Deel 1: Border Conditions Extended

10:00-13:00 I Oostserre
Dagvoorzitter: Marc Schoonderbeek 

Sprekers: Petra Pferdmenges (Alive Architecture), Finbarr McComb (Stereo Architects), Hieke Bakker (Ymere Development), Ninke Happel (Happel Cornelisse Architecten), Max Rink (Sprikk), Sander van Schaik (SUMoffice)

Co-referenten: Marc Koehler (Marc Koehler Architects), Gijs Wallis de Vries (TU Eindhoven) 

Deel 2: X agenda’s voor architectuur

14:00-18:30 I Oostserre
Dagvoorzitter: Oscar Rommens 

14:00               Inleiding
14:15               Patrik Schumacher (Zaha Hadid Architects)
14:45               François Roche (R&Sie(n))
15:15               pauze
15:30               Martine de Maeseneer (MdM Architects)
16:00               Liz Diller (Diller, Scofidio + Renfro*)
16:30:              Respons van Deborah Hauptmann (Delft School of Design, TU Delft)
16:45:              Paneldiscussie
18:30:              einde 

Meer informatie

© 2017 TU Delft

Metamenu