Masterclass met de Urban Think Tank

30 januari 2009 - 30 januari 2009
plaats: International New Town Institute, Almere
door M&C

De Masters tijdens de bijeenkomst op 30 januari 2009 in het INTI in Almere zijn Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner van de Urban Think Tank uit Caracas, de hoofdstad van Venezuela.

De Urban Think Tank is een multidisciplinaire ontwerppraktijk onder leiding van de Venezolaan Alfredo Brillembourg en de Oostenrijker Hubert Klumpner. Hun werkterrein is de informele stad.
‘Zij hebben bewust hun aandacht verlegd van de formele stad en de bijbehorende masterplannen, commissies, cliënten en internationale aandacht, naar de informele stad met haar sloppenwijken, miljoenen verpauperde ‘cliënten’, geïsoleerdheid van wereldwijd kapitaal en haar illegale status. UTT stelt dat deze stedelijke toestand in ‘het mondiale Zuiden’ alomtegenwoordig is en dat het serieus onderzoek en een andere reeks ontwerpinstrumenten vereist om betekenisvolle dingen te kunnen ontwerpen. UTT doet de sloppenwijken niet af als illegaal en gevaarlijk, zoals de officiële planningsbureaus en makelaars dat doen. Noch zien zij de sloppenwijken als zielige vluchtelingenkampen voor de minder bedeelden die vervangen moeten worden door iets anders, zoals NGO’s en bureaus voor ontwikkelingshulp dat graag zouden willen. In plaats daarvan omschrijven zij de sloppenwijken als een andere stad: even rijk, opwindend, sociologisch en economisch vruchtbaar als haar formele pendant, en misschien zelfs wel veel vruchtbaarder. De informele stad is niet illegaal, zij is buiten-legaal, aldus Klumpner en Brillembourg: zij valt buiten de grote organisatorische netwerken en heeft geen stadhuis, geen postkantoor en geen telefoonmaatschappij.”
”De Informele Stad beslaat 50% van de belangrijkste stedelijke gebieden in het mondiale zuiden maar krijgt totaal geen aandacht van architecten en stedelijke ontwerpers. Deze informele stad vereist en produceert een ander soort stedelijk ontwerp, waarvan het proces omgekeerd is aan dat van de formele stad.” (Crimson, ‘Facts on the Ground’, Harvard Design Magazine, 2006).

Brillembourg en Klumpner omschrijven hun werk als ‘stedelijke acupunctuur’. “Wij creëren drukpunten – herkenbare centra die een ontwikkelingskern genereren, die verbinding maakt met de volgende kern en met de volgende en met de volgende, etc.” Bijvoorbeeld de Vertical Gym, een gebouw op een bestaand sportterrein in een overvolle barrio, met basketbalvelden, een zwembad en een fitnessruimte, verspreid over vier verdiepingen. “Het gebouw trok in het eerste jaar gemiddeld 15.000 bezoekers per maand en de misdaadcijfers in het gebied daalden met 35 procent over een periode van twee jaar.” (ICON 048, juni 2007).

UTT gelooft in zelforganisatie en deelname van de bewoners aan de stedelijke agenda. Zij zijn uitgenodigd om het proces van revitalisering bij de herstructurering van Hoograven, een naoorlogse woonwijk in Utrecht, een impuls te geven. Volgens UTT is de toekomst van de architectuur en stedelijke planning geworteld in een nieuw engagement: een stad gebouwd door haar bewoners. Het belangrijkste instrument om dit te bereiken is dialoog met alle deelnemers, inclusief de bewoners.

In hun publicatie ‘Informal City: Caracas Case’ (Munich, New York, Prestel Verlag 2005) worden de resultaten gepresenteerd van een buitengewoon stadsonderzoeksproject dat in de barrios van Caracas werd uitgevoerd. In deze publicatie worden waarnemingen uit de eerste hand en analyses gecombineerd met de invoering van testprogramma’s en prototypes. In 2008 zette UTT in samenwerking met Columbia University School of Architecture in New York het SLUM (Sustainable Living Urban Model) Lab op waarin alle soorten instrumenten voor architectonische technologieën worden onderzocht en ontwikkeld voor de informele stad – ruimte, materiaal en informatie. De publicatie ‘The Informal Toolbox, Slum Lab Paraisopolis’ (Columbia University 2008), is een van de uitkomsten van het SLUM Lab. Het bevat tevens een reeks ‘tactieken’ voor het werken in informele woongebieden.

INTI-conferentie ‘New Towns for the 21st Century: the Planned vs. the Unplanned City’
Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner zijn de hoofdsprekers op de INTI-conferentie ‘New Towns for the 21st Century: the Planned vs. the Unplanned City’, die zal worden gehouden op 4 en 5 juni 2009. In januari 2009 zijn zij in Nederland en krijgen promovendi/onderzoekers die zich bezighouden met stedelijk beleid en de informele sector de mogelijkheid hun werk met hen te bespreken. Op 30 januari vindt er een Masterclass plaats in Almere. Tijdens deze Masterclass kunnen promovendi/onderzoekers uit verschillende disciplines in kleine groepen vraagstukken met betrekking tot hun onderzoek bespreken en constructieve feedback ontvangen. De focus van de Masterclass ligt op de stedelijke vraagstukken die voortkomen uit het thema informaliteit en de relatie tussen informaliteit en geplande steden zoals New Towns. Geschiedenis, culturele identiteit, economische en sociale omstandigheden, en politiek op lokaal en internationaal niveau maken alle onderdeel uit van deze multidisciplinaire stadsdiscussie. Promovendi en onderzoekers uit een verscheidenheid aan disciplines worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Masterclass.

Aanbevolen studiemateriaal/ literatuur
Alfredo Brillembourg, Kristin Feireiss, Hubert Klumpner (red.), Informal City, Caracas Case, Munich, New York, Prestel Verlag 2005
Slumlab, The Informal Toolbox, Slum Lab Paraisopolis, Columbia University, 2008

Websites:
http://www.u-tt.com/
http://www.slumlab.com/

Documenten:
Masterclass UTT_announcement.pdf

© 2017 TU Delft

Metamenu