OTB-cursus: Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen voorjaar 2017

19 april 2017 - 1 juni 2017
plaats: Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn
door Communicatie BK

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico's, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Het doel van de cursus is om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven.

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico's, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Dit kan door een goed onderbouwd technisch beleid op basis van objectieve gegevens, transparante besluitvorming, een duidelijke visie en strategische uitgangpunten. Het belang van goed technisch beheer zal duidelijk zijn: er is zeer veel geld mee gemoeid, bewoners zijn er direct bij betrokken en veel medewerkers van de woningcorporatie en daarbuiten hebben ermee te maken. De praktijk leert echter dat het niet eenvoudig is om het technisch beheer goed te organiseren.

Data

19/20 april en 31 mei/1juni 2017

Doelgroep

Woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven: managers technisch beheer, medewerkers die zich met technisch beheer of inkoop bezighouden en beleidsmedewerkers.

Meer informatie

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu