Workshop: 'Effectiveness of methods against rising damp in buildings' (EMERISDA)

21 april 2017
plaats: Roosendaal
door Communicatie BK

Een studiedag over de problematiek van opstijgend grondvocht. Een fenomeen dat maar al te vaak opduikt in ons behoorlijk natte klimaat. Optrekkend grondvocht zorgt voor schade aan metselwerk, pleisterwerk, hout en metalen. Bovendien zorgt het voor een onaangenaam tot zelfs ronduit ongezond binnenklimaat in gebouwen.

Op vrijdag 21 april 2017 organiseert de Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg (WTA) Nederland-Vlaanderen, een studiedag over de problematiek van opstijgend grond- vocht. Tijdens deze studiedag beogen diverse sprekers om antwoorden te formuleren op verschillende vragen. Er zal ondermeer worden ingegaan op diagnose en doeltref- fendheid en bruikbaarheid in monumen- ten van bestaande techieken. Er zullen voorbeelden en case studies worden gepresenteerd en de binnen EMERISDA ontwikkelde beslissingstool komt aan bod. Sprekers van de TU Delft zijn onder andere Prof. Rob van Hees en Dr. Barbara Lubelli.

Meer informatie

© 2017 TU Delft

Metamenu