100% Research zorgt voor meer succesvolle onderzoeksvoorstellen

28 februari 2017 door Communicatie BK

De faculteit Bouwkunde boekt de laatste tijd klinkende resultaten bij het binnenhalen van beurzen. Dat is geen toeval, want een speciaal opgericht ‘100% Research’ team zorgt ervoor dat onderzoekers zich volledig op een aanvraag kunnen storten.

Een briljant idee is niet genoeg voor succes, je moet ook een effectieve aanvraag kunnen schrijven aan subsidieverstrekkers. Juist daar ging het in het verleden vaak mis: onderzoekers klaagden steen en been dat ze te weinig tijd hadden voor de veelomvattende en complexe calls van NWO, STW en Horizon 2020. Sinds 2015 kunnen ze aankloppen bij het 100% Research team voor hulp. “Wij helpen hen aan een vervanger voor hun onderwijstaken”, vertelt Franklin van der Hoeven (100% Research). “Terwijl een promovendus of student-assistent die uitvoert kunnen ze zich volledig wijden aan de aanvraag.” Vanuit het college van bestuur zijn middelen beschikbaar gesteld waaruit per geval een bedrag van vijf- tot achtduizend euro kan worden toegekend. 

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor een dergelijke toekenning. Het projectteam onderzoekt eerst of een onderzoeksplan kans van slagen heeft. Voorwaarde is verder dat de aanvrager ondersteund wordt door het Valorisatiecentrum van de TU Delft. Dat vergroot de kans van slagen en zorgt bovendien voor dat onderzoekers de fijne kneepjes van een aanvragen leren kennen. 

De afgelopen maanden zijn mede dankzij de hulp van het 100% Research team aansprekende succes gehaald. Zo haalde Steffen Nijhuis bij NWO 250.000 euro binnen voor ShoreScape – een onderzoek naar kustbescherming door een symbiose van bouwen en zandaangroei. Een zelfde bedrag kende STW toe voor het project Beyond the Current (V.H. Gruis/M.F. Asselbergs), voor onderzoek naar energiebesparende ontwerpoplossingen voor rijtjeshuizen. Absolute klapper was de toekenning van 1,2 miljoen euro aan het REPAiR-project (REsource Management in Peri-urbane Areas). Alexander Wandl (Urbanism) kreeg een paar maanden vrijaf om de aanvraag te schrijven voor dit omvangrijke Europese onderzoek naar sluiten van de afval- en grondstoffenketen. 

Het resulteert in een ruimschoots positief saldo. In 2015 en 2016 kostte 100% Research de faculteit in totaal 105 duizend euro. Daar staan 1,6 miljoen euro aan inkomsten uit toegekend onderzoeksgeld tegenover. Uiteraard is niet met zekerheid te zeggen of sommige inkomsten niet zonder het ‘hulpteam’ was binnengehaald. 

Het 100% Research team organiseert ook overleg tussen onderzoeksgroepen, houdt de voortgang bij van promovendi en helpt onderzoekers bij publiceren. Het vijfkoppige team richt zich vooral op ondersteuning van open acces publiceren. Daarnaast hebben ze het voor elkaar gekregen dat Bouwkunde proefschriften in de A+BE reeks zijn geaccepteerd in Scopus, de database voor peer reviewed publicaties. Daardoor kunnen onderzoekers van over de hele wereld de Delftse phd onderzoeken makkelijker vinden en gebruiken. 

Ziet het projectteam zelf iets terug van de forse inkomsten die het de faculteit heeft opgeleverd? Van der Hoeven: “Nee zo werkt het niet, de onderzoeksgroepen dragen niets aan ons af. Maar ik denk wel dat we ons bestaansrecht hebben bewezen.”  

Medewerkers kunnen ook in 2017 gebruik maken van de ondersteuning. Stuur een mail aan: research-BK@remove-this.tudelft.nl

© 2017 TU Delft

Metamenu