Delftse promovendus met Rubicon naar Australië

16 augustus 2012 door Marketing & Communicatie

Ir. Rob Roggema van de sectie Klimaatontwerp en Duurzaamheid van de faculteit Bouwkunde heeft een Rubicon in de wacht gesleept. Met deze financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) mag hij twee jaar lang onderzoekservaring op gaan doen aan de Australische RMIT University, School of Architecture and Design.

Swarm Planning

Het voorstel van Roggema:

Modelling the benefits of Swarm Planning, a dynamic way of planning for future adaptation to climate change impacts
Hoe kunnen we ons snel aanpassen aan onverwachte klimaatveranderingen, als alle plannen voor ruimtelijke ordening uitgaan van een vaste eindsituatie? Om dit probleem op te lossen is een planningsbenadering ontwikkeld (Swarm Planning), waarin juist de dynamiek leidend is, en externe veranderingen de ruimtelijke ordening sturen. Dit onderzoek richt zich op het onderbouwen dan wel ontkrachten van de voordelen van deze Swarm Planning benadering, door onder andere case studies te doen in Nederland en Australië.

Over Rubicon

NWO heeft dit jaar negentien onderzoekers financiering uit het programma Rubicon toegekend. Met Rubicon krijgen pas gepromoveerde Nederlandse wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland.
Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon wordt gezien als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Meer informatie

Zie het persbericht op de site van NWO.

© 2017 TU Delft

Metamenu