Financiële lasten en lusten bouwgrondexploitatie sterk geconcentreerd bij enkele gemeenten

09 maart 2017 door Communicatie BK

Prof. dr. Willem Korthals Altes (OTB) bundelt de financiële gegevens van 4e kwartaal 2016 van de bouwgrondexploitaties van gemeenten.

Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met het 4e kwartaal € 688 miljoen, een stijging van 31% in vergelijking met 2015. Het merendeel van de gemeenten (62%) heeft een positief saldo. Opgeteld is het saldo van deze gemeenten bijna € 900 miljoen. De helft van dit saldo, dus zo’n € 450 miljoen, is geconcentreerd in slechts tien van al deze gemeenten. Ook bij gemeenten met een negatief saldo zien we dergelijke sterke concentraties: waar 38% van alle gemeenten een negatief saldo hebben dat samen zo’n € 220 miljoen bedraagt, is de helft van dit tekort, dus zo’n € 110 miljoen, geconcentreerd in de tien gemeenten met het grootste tekort. We zien dus dat zowel voor gemeenten met een negatief saldo als voor gemeenten met een positief saldo geldt dat dit sterk is geconcentreerd in slechts enkele gemeenten.

Meer informatie

© 2017 TU Delft

Metamenu