Karin Laglas juryvoorzitter Gulden Feniks

07 juni 2012 door Marketing & Communicatie

Op 6 juni 2012 is de Gulden Feniks – de prijs voor het hergebruik van de bestaande vastgoed voorraad –uitgereikt aan de Rotterdamse wijk Katendrecht, het Amsterdamse project De Koningsvrouwen van Landlust en het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Decaan Karin Laglas was juryvoorzitter.

Winnaars Gulden Feniks

Voor de Gulden Feniks waren tien projecten geselecteerd: vier projecten in de categorie Renovatie, vier in de categorie Transformatie en vier Gebiedstransformaties. Uiteindelijk wonnen de Rotterdamse wijk Katendrecht, het Amsterdamse project De Koningsvrouwen van Landlust en het Conservatorium Hotel in Amsterdam.

Debat ‘De veranderende vraag aan de ontwikkelaar’ 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking vond een debat met de titel 'De veranderende vraag aan de ontwikkelaar’ plaats. Karin Laglas over de veranderende vraag in de vastgoedsector: ‘Inmiddels is al een tijdje een mindshift aan de gang van nieuwbouw naar het vernieuwen en transformeren van bestaande gebouwen. Hergebruiken van wat er al is voelt duurzaam aan. Er is ook meer waardering voor het karakter van bestaande gebouwen. En de verstedelijking gaat door, ook in Nederland. Dat maakt dat er vraag is naar gebouwen in bestaand stedelijk gebied. Hergebruik van wat er al staat ligt dan voor de hand.
Het is overigens ook een interessante vraag of daarbij een soort afkeer van nieuwbouw een rol speelt. Nieuwbouw is immers de afgelopen jaren eerder negatief dan positief in het nieuws. Hergebruik is niet altijd de beste oplossing. We moeten natuurlijk niet van het ene dogma – nieuwbouw – in het andere - geforceerd hergebruik - vallen. De uitdaging voor gebiedstransformaties is een bestaand gebied een impuls te geven, zodat het een sprong voorwaarts maakt. Dit vraagt doorzettingsvermogen, een lange adem en diepe zakken, want de kost gaat altijd voor de baat. Maar bovenal vraagt het om liefde voor de plek in combinatie met vakmanschap’.

Meer informatie

www.guldenfeniks.nl

 

© 2017 TU Delft

Metamenu