Nieuwe start Berlage Instituut bij faculteit Bouwkunde

16 augustus 2012 door Marketing & Communicatie

De TU Delft en het Berlage Instituut verzilveren hun samenwerking met de oprichting van een nieuw ‘Berlage Instituut’ bij de faculteit Bouwkunde. Delft krijgt met deze stap een nieuwe postdoctorale opleiding die voortbouwt op de traditie en reputatie van het voormalige Berlage Instituut.

Samenwerking

De TU Delft faculteit Bouwkunde en het Berlage Instituut kennen al jaren een vruchtbare samenwerking. Nu de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft de postacademische functie binnen de culturele basisinfrastructuur te beëindigen, houdt het huidige Berlage Instituut op te bestaan. Tegelijkertijd maakt een nieuwe postdoctorale opleiding per 1 augustus 2012 als zelfstandige stichting een verse start aan  de faculteit Bouwkunde onder de naam ‘The Berlage - Center for Advanced Studies in Architecture and Urban Design’, kortweg The Berlage.

Accreditatie

Deze nieuwe postdoctorale opleiding zal aan de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie) worden voorgelegd ter accreditatie. The Berlage komt hiermee tegemoet aan een voor buitenlandse studenten belangrijke wens: de toekenning van een erkend diploma.

The Berlage

The Berlage staat voor kleinschalig en hoogwaardig postdoctoraal onderwijs. Het instituut levert excellente ontwerpers en trekt toponderzoekers uit de gehele wereld. De TU Delft wil hiermee voortbouwen op de internationale reputatie en relaties van het Berlage Instituut en is zeer trots dat zij deze functie binnen de faculteit Bouwkunde kan waarborgen.

Meer informatie

Voor meer informatie: Amber Leeuwenburgh, tel. 015 2782384, e-mail

De faculteit Bouwkunde verwelkomt The Berlage
2 oktober 2012, 16.00 - 17.30 uur, Oostserre

 

© 2017 TU Delft

Metamenu