Contact


TU Delft - Afdeling AE+T

BK-City
West-vleugel 1ste verdieping
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Secretariaat
Tel:+31 (0)15 27 84094
Kamer: 01.West.110
Email: Secretariaat BT 

Architectural Engineering and Technology

Architectural Engineering & Technology heeft zich in 2012 definitief gevormd tot een sterke afdeling binnen de Faculteit. De afdeling heeft een goed potentieel en een stevige brand. Zowel binnen de eigen afdeling, de faculteit en de (buiten) universitaire wereld.

Missie

Wat wil AE + T zijn qua inhoud en uitstraling? In de naamgeving van de afdeling ligt in feite de visie ten aanzien van het maken van architectuur al besloten: de innige relatie tussen het ontwerp, de engineering daarvan en de onlosmakelijke band met technologie.

Onderwijs

Interdisciplinair en dicht bij de maatschappelijke opgave: Verbinden, verdiepen en verbreden. Het vinden van een juiste balans tussen deze 3 bij het engineeren van duurzame en maakbare ontwerp-oplossingen vraagt om inspiratie en vernuft.

Onderzoek

De maatschappelijke opgave vraagt om een integrale benadering in het ontwerp, onder meer op het terrein van duurzaamheid, klimaat, energie-efficiency, krimp, transformatie, herbestemming en gezondheid. De hieraan verbonden vraagstukken zijn complex en vereist een benadering waarin fundamenteel en toegepast onderzoek en ontwerp in een innige relatie tot elkaar staan: engineering.

Organisatie

De Technische Universiteit Delft --> Faculteit Bouwkunde --> Afdeling Architectural Engineering + Technology --> 4 secties --> 12 leerstoelen --> meer dan 150 uiterst competente docenten, onderzoekers en support staff

 

 

Naam auteur: Ate
© 2017 TU Delft

Metamenu