Steeds meer open geo-data in Nederland

24 januari 2017 door Webredactie-OTB

De vindbaarheid en het gratis gebruik van open data in Nederland nemen toe. Open data moeten de economie en de samenleving ten goede komen. Gebruikers ervaren een betere vindbaarheid en bruikbaarheid van de data. Ook worden zij steeds vaker betrokken bij nieuwe initiatieven.

Ze lopen nog wel steeds tegen diverse knelpunten aan, zoals de vele gebruikersvoorwaarden en kosten voor data. Gegevens, al dan niet gekoppeld aan andere informatie, mogen niet te herleiden zijn tot persoonsgegevens. Het OTB heeft daarom voor het RIVM een beslisboom ontwikkeld waarmee een opendatastrategie kan worden opgesteld. De Kamer van Koophandel categoriseert alle documenten met gegevens over natuurlijke personen, eenmanszaken en personenvennootschappen als privacygevoelig. Dergelijke stukken zijn in Engeland, België en Denemarken gratis via internet in te zien. De onderzoekers bevelen aan om alternatieven te onderzoeken die meer recht doen aan het principe ‘open, tenzij’. 

Download de volgende rapporten via de TU Delft Repository

De stand in opendataland 2016

RIVM open data

Ontsluiten handelsregister met open data nader belicht

Contact: Bastiaan van Loenen 

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu