prof.dr.A.D. Graafland

Architecture (A) | Interior Design
Leerstoel Architectuurtheorie

Arie Graafland (1946) is hoogleraar Architectuurtheorie op een Anthoni van Leeuwenhoek leerstoel aan de faculteit sinds 1999. Hij doet onderzoek naar theorie- en methodevorming binnen de architectuur en stedenbouw en verdiept zich onder meer in hoe we de werkelijkheid begrijpen. Zijn achtergrond als filosoof en socioloog speelt daarbij een belangrijke rol. Zo leidt hij een onderzoeksproject onder de naam ‘Urban mapping’, dat nieuwe manieren van cartografie ontwikkelt, gebaseerd op hoe mensen uit verschillende culturen kaarten begrijpen. Ook onderzoekt hij bijvoorbeeld wat er in de huidige architectuur nog over is van het gebruik van het menselijk lichaam als imaginaire meetlat. De bevindingen van zijn onderzoek verschijnen doorgaans in boekvorm; Graafland heeft dan ook vele publicaties op zijn naam staan en geeft wereldwijd lezingen. Op de faculteit verzorgt hij onder meer colleges architectuurtheorie, waarin hij studenten uitdaagt de conceptuele kant van hun ontwerp systematisch uit te leggen. Hij was visiting professor in Tokyo en Budapest en is hoofd van de Delft School of Design.

Graafland studeerde sociologie en filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde als architectuurtheoreticus aan de TU Delft. Sinds 1978 is hij werkzaam bij Bouwkunde, achtereenvolgens bij de afdelingen stedenbouw en architectuur. Daarnaast is hij sinds kort als partner betrokken bij het Amsterdamse architectenbureau Kerssen & Lijbers. Ook bekleedde hij verschillende bestuursfuncties, onder meer bij het Delftse Studium Generale. Bekende publicaties van zijn hand zijn de door studievereniging Stylos gepubliceerde serie ‘The critical landscape’, ‘Cities in Transition’ en ‘Architectural Bodies’.

Nevenwerkzaamheden:
Advisering kantoor Kerssen Graafland (paar weken per jaar)

Naam auteur: Webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu