prof.ir. R.P.J. van Hees

Hoogleraar Heritage & Technology - Afdeling Architectural Engineering + Technology

Rob van Hees (1952) is hoogleraar Heritage & Technology aan de faculteit. Hij houdt zich bezig met de technische aspecten van ingrepen in bestaande bouwconstructies. Duurzaam en compatibel herstellen is daarbij het credo. Nog te vaak wordt er gerestaureerd zonder dat men goed heeft onderzocht waarom het oorspronkelijke materiaal is aangetast en als gevolg daarvan moet een restauratieve ingreep dan te snel opnieuw uitgevoerd worden. Van Hees onderzoekt daarom eerst het mechanisme dat de degradatie veroorzaakt en bedenkt vervolgens maatregelen. Deze werkwijze brengt hij ook de studenten bij. Daarnaast bestudeert hij hoe er in de afgelopen eeuw, maar ook in een verder verleden, gerestaureerd is. Welke materialen gebruikte men, hoe zijn keuzes bepaald, wat was het effect etcetera. Verder neemt de leerstoel deel aan onderzoek naar zelfherstellende materialen binnen het Delft Centre for Materials. Het onderwijs richt zich met name op aspecten als ethiek en filosofie van restauratie, diagnosestelling, herkenning van klassieke bouwmaterialen en op conserveringstechnieken. Zo verzorgt Van Hees een praktische oefening waarbij studenten zelf een bestaand gebouw moeten opnemen.

Behalve hoogleraar is hij senior scientist monumenten en instandhouding op de afdeling Bouwmaterialen bij TNO. Daar coördindeert hij onder meer internationale onderzoeksprojecten en geeft hij advies op het gebied van restauratie en renovatie. Daarnaast is hij onder andere adviseur en evaluator onderzoeksvoorstellen bij het Directoraat-Generaal Onderzoek van de Europese Commissie, redacteur van het Praktijkboek Instandhouding Monumenten, bestuurlid van de WTA en lid van de bouwrestauratiecommissie van de Pieterskerk in Leiden.

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

Naam auteur: internet-mc
© 2015 TU Delft

Metamenu