Prof. dr. ir. arch. I.S. Sariyildiz

Hoogleraar Technisch Ontwerp en Informatica - Afdeling Architectural Engineering + Technology

Sevil Sariyildiz (1957, Turkije) is hoogleraar Technisch Ontwerp en Informatica aan de faculteit sinds 1993. De leerstoel richt zich op de ontwikkeling van methoden, technieken en tools op informatie-, communicatie- en kennistechnologie (ICKT) voor de bouw.  Soft computing technologieën worden ingezet, om de kwantitatieve en vooral kwalitatieve aspecten in het ontwerp zichtbaar te maken, voor de “performance evaluation” van het ontwerp waarmee de subjectieve aspecten zoals perceptie, privacy, comfort, safety kunnen gemeten worden. Daarnaast, ontwikkelt de leerstoel tools voor collaborative engineering en Virtual Design Studios (een virtuele omgeving waarin alle partijen van het bouwteam samenwerken), 3D CAD/CAM-applicaties, 3D design software applicaties en het genereren van 3D prototypes waarmee de onderzoeksresultaten worden in het onderwijs toegepast. Studenten werken internationaal samen in Virtual Design Studios en kunnen door de leerstoel ontwikkelde web based samenwerkingsomgeving-Infobase- voor groepswerk en e-learning, een logboek en portfolio bijhouden. Sariyildiz en haar team geeft onderwijs in de gehele Bsc en Msc curriculum van Bouwkunde op bovengenoemde onderwerpen en zij geeft colleges over de fundamenten en toepassingen van ICKT in het ontwerp- en bouwproces. Verder verzorgt de leerstoel onder andere onderwijs in programmeren, zodat studenten zelf applicaties kunnen bouwen als aanvulling op bestaande programma’s.

Sariyildiz studeerde architectuur in Istanbul, Darmstadt en Delft en zat in vele raden en commissies. Ze is initiatiefnemer van TU brede TULIP samenwerkingsproject met Turkse TU’s en oprichter van het Delft Women in Science (DEWIS) netwerk. Zij is ook een praktiserend architect.

MANAGEMENT EN ORGANISATIE TAKEN
vanaf 2002 tot heden

 • Vrom Raad; aangewezen om zitting te nemen in ambassadeurs netwerk.
 • Projectleider en participant van verschillende EU projecten
 • Projectleider ICTO E-learning INFO-BASE project
 • Lid Onderwijsportfolio Commissie TU Delft
 • Lid BTA commissie TU Delft
 • Organisator EUROPIA 2003 internationale conferentie.
 • Initiatiefnemer en oprichter Landelijk Instituut ICKT voor de Bouw
 • Initiatiefnemer en oprichter, Landelijk expertise centrum Mulricultureel Bouwen
 • Voorzitter Stichting DRF (Design Reserach Foundation)
 • Lid Landelijk Raad Technica 10

vanaf 2001 tot heden

 • Lid Stuurgroep Dagindeling, Ministerie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Vertrouwenspersoon Faculteit Bouwkunde, TU Delft
 • Lid Opleidingscommissie Bouwkunde
 • Verantwoordelijk hoogleraar ICT onderwijs en inbedding ICT in gehele Bouwkunde opleiding

vanaf 2000 tot heden

 • Bestuurslid SKOR Stichting -Kunst en Openbare Ruimte, Ministerie OC&W
 • Voorzitter Werkgroep terreinverkenning Advies ICT: 'Tussen feit en fictie' binnen de VROM Raad
 • Lid examencommissie Bouwkunde-TU Delft
 • Lid Inschalingscommissie Bouwkunde-TU Delft
 • Lid Klankboardgroup Architectonische Interventie Bouwkunde
 • Lid verschillendeBAC’s (benoemings advies commissies) in verschillende universiteiten

vanaf 1999 tot heden

 • Lid Stuurgroep Informatica Faculteit Bouwkunde
 • Lid Scientific Committee en Editorial Board van Internet Tijdschrift Design Research van TU-Delft

vanaf 1997 tot heden

 • Lid VROM-Raad (Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu)

1995-1997

 • Lid Emancipatie Commissie TU Delft

1996-1997

 • Lid Redactiecommissie Jaarboek 96-97

1996-1999

 • Voorzitter en oprichter Bestuurscommissie CAD-atelier
 • Locale directeur National Onderzoeksschool Bouw
 • Coördinator ICT onderwijs bij OZ-school Bouw
 • Lid of Opleidings Committe OZ-school Bouw
 • Projectleider Europese projecten COMETT I en COMETT II, ERASMUS, TEMPUS, MED-CAMPUS projecten.
 • Participant in TECHMINHO-Comett II, HANNOVER Comett II, SOKRATES, FORCE-Portugal, E-CONSTRUCT Europese projecten.

vanaf 1996 tot heden

 • Projectleider OSF project, ontwikkeling stedebouwkundig ontwerp tool URBAN-CAD
 • Lid Duitse IVAR-Kreis
 • Lid verschillende nationale en internationale jury’s
 • Lid scientific committee’s bij internationale conferenties
 • Lid Scientific Committee wetenschappelijk tijdschrift HERON-TUDelft

1996-2000

 • Voorzitter en oprichter vakgroep Informatica, later werkverband Informatica fac. Bouwkunde, TU Delft
 • Coördinator Wiskunde en Informatica onderwijs faculteit Bouwkunde
 • Projectleider "ITEM Bank" en "Leermiddelen" (projecten faculteit Bouwkunde)
 • Adviseur bij en opzetten van Architectuur & ICT curriculum van Bir-Zeit University, Palestina
 • Opzet docenten-training bij faculteit Bouwkunde
 • Lid Comissie Internationale Relaties Faculteit Bouwkunde

1993-1996

 • Lid vakgroepbestuur Bouwtechnologie, Faculteit Bouwkunde, portefeuille Personeelmanagement
 • Lid vakgroepbestuur Bouwtechnologie, Faculteit Bouwkunde, portefeuille Onderzoekmanagement
 • Lid Raad voor de kunst, Comissie CKM (Commissie Kunstuitingen Migranten)

Vanaf 1990 tot heden

 • Deelname als spreker in talloze internationale conferenties, projectlerider van derdegeldstroom projecten en initiatiefnemer voor internationale samenwerkingsprojecten.
 • Als voorzitter en spreker bij verschillende maatschappelijke bijeenkomsten in Nederland

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

Naam auteur: webredactie-mc
© 2015 TU Delft

Metamenu