prof.dr.ir.C.M. Steenbergen

Urbanism (U)/ Landscape Architecture
Leerstoel Landschapsarchitectuur

Clemens Steenbergen (1946) is sinds 1993 hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de faculteit.

Zijn dissertatie De stap over de horizon (1990) bevat een analyse van het rationele ontwerp van de Italiaanse Renaissancevilla en het formele ontwerp van de Franse Baroktuin.

Zijn onderwijs en onderzoek beslaan in hoofdzaak drie thema’s: de relatie tussen architectuur en landschap, de relatie tussen stad en landschap en de typologie van het Nederlandse landschap. Centraal staan analytische, ontwerptheoretische, typologische en compositorische vragen.

Veel van het onderzoek stoelt ook op vragen uit de praktijk. Zo heeft Steenbergen voor Amsterdam ontwerpend onderzoek verricht naar de Sloterplas als architectonisch landschap en voor de provincie Noord-Holland naar suburbane landschapsarchitectonische concepten voor de Schermerpolder. Wat zouden nieuwe mogelijkheden voor een polderstad kunnen zijn? Ook krijgt hij regelmatig het verzoek bijzondere landschappen te analyseren en in kaart te brengen, omdat de leerstoel veel expertise heeft op dit gebied.

Momenteel werkt hij aan een polder-en wateratlas van Nederland, een atlas van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een landschapsarchitectonische studie van stadsparken en stadslandschappen, met als werktitel Urban Landscapes. Hierin zitten vergelijkende studies van vijftien metropolen en de randstad. Van elke metropool wordt de landschappelijke opbouw bestudeerd en getekend en wordt een historisch bijzonder (prototypisch) stadspark landschapsarchitectonisch geanalyseerd, als denkmodel voor de veranderende relatie tussen de stad en het landschap. Vervolgens bekijkt de leerstoel via ontwerpend onderzoek hoe de Randstad zich in de toekomst in landschappelijke zin zou kunnen ontwikkelen.

Steenbergen verzorgt naast onderzoek ook onderwijs in zowel de bachelor- de master- en de postgraduate fase. Hierin brengt hij studenten kennis en inzicht in de ontwerpmiddelen en technieken van de landschapsarchitect bij.
Behalve hoogleraar is hij op de faculteit onder meer coördinator van de master stedenbouw.

Nevenwerzaamheden:
Daarnaast is hij rijksadviseur voor het grote project NHW en met regelmaat actief met advieswerk voor overheidsinstanties, instituten en ontwerpbureaus. Hij zat in verschillende jury's, waaronder Archiprix, maakte tentoonstellingen zoals 'Polders', en schreef internationaal bekende boeken als 'Architecture and Landscape, 'Zee van Land', ' Het Montagelandschap' en 'Composing Landscapes'.

Naam auteur: Webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu