Verenigingen

Studievereniging

De studievereniging van Bouwkunde is Stylos. Stylos heeft als voornaamste doel “het behartigen van de belangen van de bouwkundestudent”, bijvoorbeeld in het onderwijs. Daarnaast biedt Stylos de faciliteiten, kennis en begeleiding om naast de opleiding activiteiten te organiseren die een meerwaarde betekenen voor de opleiding en het vakgebied.

Praktijkverenigingen

Iedere afstudeerrichting heeft een praktijkvereniging. Deze praktijkverenigingen vormen de schakel tussen student, bedrijfsleven en de docenten. Dit doen zij door bijvoorbeeld excursies, studiereizen of een bedrijvendag te organiseren.

Alumniverenigingen

Ontspanning

Naam auteur: webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu