Ingenieur of stagiair nodig?

Veel bedrijven staan te springen om een ondernemende student die een periode komt stage lopen. U kunt uw stageplaats op verschillende manieren bij Bouwkunde studenten onder de aandacht brengen:

Advertentie op Blackboard

U kunt een advertentie op Blackboard, de interactieve elektronische leeromgeving van de TU Delft plaatsen. Stuur hiervoor een e-mail met als onderwerp ‘stage aanmelding’ naar Onderwijs & Studentenzaken. In de e-mail geeft u een korte beschrijving van de stageopdracht én een beschrijving van uw bedrijf of instelling. De uitgebreide omschrijving voegt u in de vorm van een PDF of Word document toe.

Aandacht via de praktijkverenigingen

Iedere afstudeerrichting heeft een praktijkvereniging. Deze praktijkverenigingen vormen de schakel tussen student, bedrijfsleven en de docenten. Informeer bij de praktijkvereniging die aansluit bij uw vakgebied naar de mogelijkheden om uw stageplaats onder de aandacht te brengen.

De stage

Tijdens de stage maakt de student kennis met de beroepspraktijk. De inhoud van de stage kan grotendeels vrij worden ingevuld. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat de student zich in de praktijkomgeving op een wetenschappelijke wijze opstelt. Dit betekent dat de student niet alleen participeert in de standaardwerkzaamheden van een bureau, maar ook een deel van zijn tijd benut om een analyse te maken van een zelf te formuleren onderwerp of onderwerpen gerelateerd aan het bedrijf en/of haar professionele context. De student is dus behalve participant ook kritisch kijker binnen het bedrijf.

De stagecoördinatoren van de faculteit Bouwkunde bepalen of de aangeboden stageplaats aan de TU Delft stagevoorwaarden voldoet.

De student

Studenten Bouwkunde kunnen in het derde studiejaar (bacheloropleiding) stage lopen bij een instelling of bedrijf.

Duur

De stage duurt minimaal 8 weken. Een student moet aan zijn stage 320 uur besteden, wat neerkomt op 40 uur per week. Het is mogelijk om de belasting over meerdere weken te verdelen, mits aangetoond wordt dat het aantal van 320 uur daadwerkelijk aan de stage is besteed met een minimum van 3 dagen per week

Op zoek naar een ingenieur?

Bent u op zoek naar een jonge academicus of net afgestudeerd bouwkundig ingenieur? Ga dan naar bemiddelingsbureau SUPAIR.

Naam auteur: Webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu