Zoeken medewerker

Blackboard

Krachtswerking in Gebouwen

Profiel

Toegepaste mechanica: statica, sterkteleer en numerieke modellering voor het bepalen van de krachtswerking en de sterkte, stijfheid en stabiliteit van constructies in het civieltechnische en bouwkundige domein. Bij Civiele Techniek is de leerstoel ingebed in de sectie Constructiemechanica en de afdeling Bouw. Bij Bouwkunde is de leerstoel ingebed in de afdeling Bouwtechnologie.

Missie

Missie: Form follows Force. Specialisatie: Finite Element Modelling voor constructies in de civiele techniek en de bouwkunde.

Onderwijs

Bij Civiele Techniek wordt onderwijs verzorgd in de track Structural Engineering, met subtracks Structural Mechanics, Structural Design, Buildings, Concrete, Steel and Timber. Bij Bouwkunde wordt onderwijs verzorgd in de track Building Technology.

Onderzoek

Het onderzoek binnen de leerstoel Krachtwerking richt zich op onderzoek naar, ontwikkeling van, validatie van en toepassing van numerieke en analytische modellen voor het voorspellen van het bezwijk- en vervormingsgedrag van constructies. Actuele aandachtsgebieden hierbinnen zijn:Constitutieve modellen en rekentechnieken voor scheurvorming en ander niet lineair gedrag van constructies, op zoek naar robuustheid van de predicties; zettingsschade van (historische) gebouwen, bij ondergrondse bouwactiviteiten zoals Noord-Zuidlijn Amsterdam; constructief glas, ontwikkeling, beproeving en modellering van glazen balken en kolommen; fysieke modellen voor inzicht in krachtswerking; mechanica voor complexe vrije vormen, blobs; structural optimisation, ontwerpcontext; betonmechanica, waaronder modellering dwarskrachtbreuk in bruggen; metselwerkmechanica, voor innovatieve kalkzandsteen en baksteenconstructies; kartonmechanica, voor bouwkundige constructies van karton. Het onderzoek van de leerstoel krachtwerking valt onder het programma Computation and Performance binnen Bouwtechnologie.

Quick links:

Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu