Zoeken medewerker

Blackboard

Productontwikkeling

Profiel

Het wetenschapsgebied van de Productontwikkeling omvat het totale proces van het initiëren, het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en de engineering, het prototype vervaardigen en performance testen, het productiegereed maken en in eerste series produceren en in gebouwen monteren van geheel of gedeeltelijk nieuwe of vernieuwde industrieel vervaardigbare en prefabriceerbare standaard bouwproducten, bouwsystemen en speciale gebouwcomponenten, en de immateriële schil van de omgevende vakgebieden van de methodologie, informatica, producteconomie, bedrijfseconomie, marketing, regelgeving en kwaliteitsborging.

Daarnaast houdt de leerstoel zich bezig met valorisatie van academia naar industry, met het tenderen voor (inter)nationale onderzoeksgelden, met het publiceren naar de industry / vakgemeenschap om daar onze onderzoekscapaciteit bekend te maken en met een portal Bouwtechnologie met daarin alle 'completed, current en future research projects'.

Missie

De leerstoel Productontwikkeling wil de wereld voorgaan in innovatief en grensverleggend ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken van bouwproducten en gebouwcomponenten en bouwsystemen. De leerstoel kiest positie aan de zijde van de individualisering van bouwproducten: de speciale bouwcomponenten.

Onderwijs

Doordat het vakgebied van de Productontwikkeling gefundeerd is op het bestaande, het vernieuwen beschouwt en naar het nieuwe reikt, is het onderwijs geconcentreerd in de Master programma’s van de faculteit, voor het grootste deel op het uitstroomprofiel van Building Technology. Het ligt voor de hand Productontwikkeling ook in postinitieel onderwijs in te zetten, zeker met de grote politieke nadruk op innovatie. Op het gebied van ontwerpmethodologie voor componenten worden de wetenschappelijke principes onderwezen, eveneens op het gebied van het ontwerpen van materialen, de bouwkundige kennis van materialen (Technoteque), de productietechnologie, ergonomie en normen.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan op het vlak van ontwerpmethodologie, buisconstructies en glasconstructies, van uitvoeringstechnologie en productietechnologie en daarover zijn boeken gepubliceerd. In het huidige onderzoeksportfolio van de afdeling Bouwtechnologie TU Delft draagt de leerstoel bij aan het programma Green Building Innovation en zijn de volgende onderzoeksprogramma's geïnitieerd en daarna verbreed door samenwerking met andere leerstoelen: Zappi (onbreekbaar constructief glas, maar later uitgebreid met glassfiber reinforced polyester sandwich schalen en kartonnen buisvormige draagconstructies), Blobs (liquid design skins and skeletons for buildings), Concept House (customised industrial housing), Domotics (Automatisering van de woonomgeving) en Ergonomie, Certificering, Normering, Materials Design (het ontwerpen op materiaalniveau). Het onderzoek is sterk ontwerpgerelateerd.

Quick links:

Naam auteur: MJT
© 2017 TU Delft

Metamenu