Zoeken medewerker

Blackboard

Leerstoel Technisch Ontwerp en Informatica

Profiel

De leerstoel Technisch Ontwerp & Informatica richt zich in haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op de toepassing van informatie, communicatie en kennistechnologie (ICKT) in de gehele breedte van het bouwkundige ontwerpdomein, met bijzondere aandacht voor het bouwtechnische domein. De leerstoel neemt een brugfunctie in tussen de harde informatica- en techniekaspecten en de zachte ontwerp- en creativiteitsaspecten, en houdt zich bezig met zowel monodisciplinair als multidisciplinair onderwijs en onderzoek.

Missie

De leerstoel Technisch Ontwerp & Informatica wil bouwkundige ingenieurs opleiden die op informatica gebied uitmunten in de bouwpraktijk en deze praktijk vooruit brengen; wil het vakgebied Informatica voor de bouw verder tot ontwikkeling brengen, leidend tot innovaties op gebied van ontwerp en materialisatie proces sen; en wil een vooraanstaande positie innemen op het gebied van Informatica in de bouw op nationaal en internationaal vlak.

Onderwijs

Doelstelling van het onderwijs van de leerstoel is BSc studenten een stevige basis mee te geven m.b.t. het gebruik van computational design en ICKT in het bouwkundige domein, MSc studenten de kansen te geven deze kennis en expertise uit te breiden en toe te passen, en te verzekeren dat ze zich met deze basis – via zelfstudie – verder kunnen ontwikkelen in de verdere loopbaan. Vier toepassingsgebieden worden hierbij onderscheiden

  • modelleren en prototypen ten behoeve van ontwerp en materialisatie;
  • presentatie en simulatie, audiovisueel en interactief;
  • parametrisch modelleren en scripting ten behoeve van generatie en simulatie;
  • data-, informatie- en kennisverwerking ("intelligent modelling").

Via het onderwijs worden resultaten van onderzoek ook geëvalueerd en in de praktijk gebracht. Dit resulteert in een continue aanpassing van het onderwijs aan nieuwe kennis, inzichten en toepassingen van ICKT in het ontwerp domein, van MSc naar BSc.

De leerstoel levert een bijdrage aan de Bouwtechnologie track van het MSc programma, met nadruk in de Design & Technology: Computation & Performance specialisatie, en leidt het international joint MSc program Computational Architecture, in samenwerking met de Department of Architecture te Middle East Technical University, Ankara, Turkije. Verder ontwikkelt de leerstoel ook internationale "collaborative design studio’s" en heeft expertise in de toepassing van e-learning.

Onderzoek

Het onderzoek van de leerstoel richt zich voornamelijk op de verwerking en het beheer van informatie en kennis tijdens ontwerp en materialisatie, in een samenwerkingsverband, met gebruik van ICKT. Het onderzoek beoogt zowel het meer fundamentele terrein van de technologieën, methoden en systemen die breed inzetbaar zijn, als de ontwikkeling van tools, technieken en toepassingen die tegemoet komen aan een specifieke en praktische context. In de huidige onderzoeksportfolio van de afdeling Bouwtechnologie TU Delft levert de leerstoel een belangrijke bijdrage aan het Computation & Performance onderzoeksprogramma, in samenwerking met de leerstoelen Ontwerpen van Draagconstructies, Krachtswerking in Gebouwen, Bouwconstructieve Integratie en Coördinatie , Hyperbody en het Structural Design Lab van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Het onderzoek van de leerstoel kan gecategoriseerd worden onder de volgende thema’s:

  • Performative Design Computation
    Geavanceerde modellering en prototyping technieken voor creatief en prestatie-gericht ontwerpen, materialisatie and industrialisatie in de bouwpraktijk.
  • Modeling for Smart Environments
    Informatie modellering for eco-city ontwerpen en plannen 

Quick links:

Naam auteur: MJT
© 2017 TU Delft

Metamenu