Contact

Overeenstemmingshoogleraar

Prof.ir. D.E. van Gameren

Secretariaat
Salma Ibrahim
015 278 3977

Onderwijs
Jack Breen - Vormstudie
j.l.h.breen@remove-this.tudelft.nl
Peter Koorstra - Maquettetechniek
p.a.koorstra@remove-this.tudelft.nl

Onderzoek
Martijn Stellingwerff
m.c.stellingwerff@remove-this.tudelft.nl

Adres
Faculteit Bouwkunde
Kamer: Zuid Serre
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Vormstudie en Maquettetechniek

Vormstudie

De opleiding Vormstudie is gericht op het uitbreiden van kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot compositie en perceptie op het gebied van de architectuur. Vormstudie speelt een prominente en belangrijke rol tijdens het eerste basisjaar van het onderwijsprogramma voor de bacheloropleiding (module OV1&2), de bachelorminors ‘House of the Future’ en 'Advanced Prototyping' en een viertal keuzevakken voor de masteropleiding. Bij onderzoek ligt de nadruk op het verkennen, visualiseren en verklaren van elementaire vormverschijnselen in de context van het vak architectuur. Hierbij wordt actief gebruikgemaakt van zowel fysieke maquettes als computermodellen.

Tekenstudie speelt samen met Vormstudie een belangrijke rol in het onderwijsprogramma voor de bacheloropleiding (module OV1&2). Tekenstudie richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot compositie en presentatie op het gebied van architectuur.

Maquettetechniek

Maquettetechniek hangt nauw samen met de opleiding Vormstudie en neemt een centrale plaats in binnen de faculteit als geheel. Studenten maken uitgebreid gebruik van de goed geoutilleerde werkplaatsen en het geavanceerde laboratorium voor computerondersteunde modellering (CAM), met name tijdens de doctoraalfase. Het CAM-lab speelt een steeds belangrijkere rol binnen het onderzoek gebaseerd onderwijs, vooral tijdens de cursus ‘Ornamatics’ (onderdeel van de masteropleiding Vormstudie) en de minor ‘Advanced Prototyping’.

>> zie ook: externe website Vormstudie en Maquettetechniek

© 2017 TU Delft

Metamenu