Prof.ir. H. de Jonge

Real Estate & Housing (RE&H) | Real Estate & Project Management
Leerstoel Real Estate and Development

Hans de Jonge was in 1991 een van de oprichters van de afstudeerrichting Bouwmanagement en Vastgoedbeheer en is sindsdien hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling aan de faculteit. Bij complexe bouwprojecten die vroeger vaak gestuurd werden door economen of civielers, blijkt er grote behoefte te zijn aan mensen die niet alleen sturing kunnen geven maar ook kennis hebben van het ontwerp- en bouwproces. Binnen de leerstoel leren studenten daarom complexe vastgoedvraagstukken oplossen. Vragen als "Hoe waarborg je dat een bepaalde kwaliteit behaald wordt?" en "Hoe stroomlijn je de samenwerking tussen de betrokken partijen?" komen daarbij aan bod. De Jonge geeft colleges vastgoedmanagement aan zowel bachelor- als masterstudenten en begeleidt daarnaast meerdere afstudeerders en zo'n vijftien promovendi. Verder is hij nauw betrokken bij de postdoctorale opleiding Master City Developer (MCD), een gezamenlijk initiatief van de TU Delft, de Erasmus universiteit Rotterdam en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Ook is hij docent bij verschillende postdoctorale vastgoedopleidingen en geeft hij geregeld les in Azië en de Verenigde Staten. Voor zijn bijdrage aan het vakgebied ontving hij in 2005 de prestigieuze Leermeesterprijs van het Universiteitsfonds van de TU Delft.

De Jonge is directievoorzitter van de Brink Groep, een groep van ondernemingen op het gebied van management, advies en automatisering voor de bouw-, huisvestings- en vastgoedsector. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Hoogleraren van de universiteit en redactielid bij vakbladen als Building Business en Real Estate Magazine.

Nevenwerkzaamheden:

 • Oprichter/ bestuursvoorzitter Center for People & Buildings
 • Oprichter/ lid managementteam CPI Kenniscentrum voor Bouwprocesinnovatie
 • Medeoprichter/ bestuurslid Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling SKG
 • Medeoprichter/lid Academisch Comité Master City Developer
 • Voorzitter Benoemingsadviescommissie AvL hoogleraren (namens CvB)
 • Lid COB (Commissie beoordeling topleidingen TUD)
 • Lid Kernteam Actieagenda Bouw (ingesteld door ministers van BZK en ELI)
 • Kerndocent / coordinator Master City Development TUD/Erasmus Universiteit R’dam
 • Kerndocent ASRE, Universiteit van Amsterdam (Master of Real Estate)
 • Kerndocent UAMS Business School, Universiteit van Antwerpen (Master of Real Estate)
 • Kerndocent TIAS-NIMBAS, Universiteit van Tilburg (Master of Real Estate)
 • Kerndocent NSOB-NICIS, School voor openbaar Bestuur Den Haag (Master of Strategic Urban Studies)
Naam auteur: .
© 2017 TU Delft

Metamenu