Building LawLeerstoelhouder: Prof. dr. mr. M.A.B. Chao-Duivis

De leerstoel Bouwrecht wordt gefundeerd vanuit de juridische discipline en heeft in de eerste plaats als leeropdracht de privaatrechtelijke aspecten van contractvorming, risicobeheersing, garantieverklaring en kwaliteitsborging bij bouwprojecten en vastgoedtransacties. De faculteit voorziet zelf in een deeltijdbezetting van deze leerstoel (0,3 fte - 0,2 externe financiering, aanvulling 0,1 ten laste van 1e geldstroom).

Meer Building Law >>

Naam auteur: .
© 2017 TU Delft

Metamenu