Housing Management

De kernleerstoel Housing Management houdt zich bezig met de vraag hoe woningbeheerders en ontwikkelaars hun voorraad en activiteiten kunnen aanpassen aan de maatschappelijke opgave. Deze vraag is van toenemend belang nu het beheer van de woningvoorraad een steeds groter deel van de bouwopgave vormt en er flinke uitdagingen zijn voor corporaties, ontwikkelaars, beleggers en overheden om hier met schaarser wordende middelen invulling aan te geven. De leerstoel besteedt hier onder meer aandacht aan in de onderzoekslijn Maatschappelijk Ondernemerschap en Voorraadbeleid van woningcorporaties (www.move.bk.tudelft.nl).


· Housing Management in Onderzoek

 

 

Naam auteur: RE&H
© 2017 TU Delft

Metamenu