rss

Laatste nieuws

‘Rethink the City’ record-breaking MOOC at Faculty of Architecture and the Built Environment

28 maart 2017

The Massive Open Online Course ‘Rethink the City: New approaches to Global and Local Urban Challenges’, starting on March 28, is by now the biggest course (in terms of participants) created so far by the Faculty of Architecture and the Built Environment. Over 9.000 participants from 159 different countries enrolled so far. New participants can still enroll until the April 24.Lees verder

 

‘Dankzij data kunnen we duurzame gebouwtechniek aanzienlijk verbeteren’

13 maart 2017

Voorstanders hebben er lang voor moeten vechten, maar anno 2017 is duurzame gebouwtechniek meer en meer gemeengoed. OTB-onderzoekster Laure Itard bejubelt deze ontwikkeling. Lees verder

 

Financiële lasten en lusten bouwgrondexploitatie sterk geconcentreerd bij enkele gemeenten

13 maart 2017

"Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met het 4e kwartaal van 2016 € 688 miljoen, een stijging van 31% in vergelijking met 2015", aldus hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft, Willem Korthals Altes.Lees verder

 

Interview Aedes Magzine: Ad Straub over duurzaamheid

28 februari 2017

‘Tegenwoordig is energiebesparing een van de belangrijkste redenen waarom woningcorporaties hun huizen onder handen nemen’, zegt OTB-onderzoeker Ad Straub. Een gesprek over het duurzaamheidsbeleid in de sociale huisvesting: de stand van zaken, de toekomst, de uitdagingen en belemmeringen. Zoals mogelijk een verplicht label C. ‘Dat is heel onverstandig.’Lees verder

 

Steeds meer open geo-data in Nederland

24 januari 2017

De vindbaarheid en het gratis gebruik van open data in Nederland nemen toe. Open data moeten de economie en de samenleving ten goede komen. Gebruikers ervaren een betere vindbaarheid en bruikbaarheid van de data. Ook worden zij steeds vaker betrokken bij nieuwe initiatieven.Lees verder

 

Leefbaar houden stadswijken permanente uitdaging

24 januari 2017

Het potentieel van zelforganisatie in de sociale sector kan beter benut worden en de oude wijken moeten toegankelijk blijven voor lage inkomens. Dat vergt een aanpassing van het overheidsbeleid.Lees verder

 

Private partijen krijgen rol bij bouwtoezicht

24 januari 2017

In Nederland wordt kwaliteitsbewaking in de bouw binnenkort overgedragen aan private partijen. Zij moeten wel gebruikmaken van door de overheid goedgekeurde instrumenten. Lees verder

 

Call for polycentric urban development

12 januari 2017

More than half the world’s population lives in urban areas, and this share is expected to grow. It is therefore important to manage the growth of these areas in the right direction. They should develop as ‘polycentric’ areas. Lees verder

 

Sustainable renovation of owner-occupied housing: a battle still to win

11 januari 2017

Veel particuliere huiseigenaren willen hun woningen wel duurzaam renoveren, maar weten vaak niet hoe. Het aantal duurzaam gerenoveerde koopwoningen is dan ook nog niet groot.Lees verder

 

‘Power to Change’ grant

11 januari 2017

In collaboration with international colleagues, Reinout Kleinhans was awarded a commission by Power to Change for a comparative study of the role, funding and impact of community-based social enterprises.Lees verder

 

EU Horizon 2020 ABRACADABRA grant 2016-2019

11 januari 2017

OTB is one of the participants in the three-year EU Horizon 2020 ABRACADABRA project which develops zero energy renovation revenue models based on value creation, in particular, through volume extensions.Lees verder

 

‘Urban Europe’ grant

11 januari 2017

OTB has been awarded €250,000 for the research project, ‘Advanced Decision Support for Smart Governance’.Lees verder

 

OTB welcomes two Marie Curie postdoc fellows

11 januari 2017

Recently, two postdocs joined OTB with a Marie Sklodowska-Curie fellowship. This grant supports researchers in transnational and cross-sectoral top projects.Lees verder

 

Point clouds deliver lots of geo-data

11 januari 2017

In collaboration with data collectors and data users, OTB has been working on better storage and better access to massive amounts of geospatial data. Many industries can benefit from these improvements.Lees verder

 

Energy-neutral housing stock in Europe still far off

11 januari 2017

The European Union is aiming at as much energy production by the housing stock as consumption. An EU-funded project has developed a computer program that provides insight into the situation in individual EU member states.Lees verder

 

Promotie Frederika Welle Donker: Open data nog vaak moeilijk te traceren

29 november 2016

Open data - door overheden vrij beschikbaar gestelde gegevens - zijn vaak te lastig vindbaar en dragen daardoor minder bij aan de economie dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Delftse promovendus Frederika Welle Donker. Volgens haar moet de overheid haar eigen gegevens beter ordenen en bij het beschikbaar stellen ervan nauwer samenwerken met het bedrijfsleven.Lees verder

 

Kloof ambities klimaatbeleid en praktijk te wijten aan vrijwillig karakter beleidsinstrumenten

16 november 2016

Lorraine Murphy verdedigde haar proefschrift ‘Policy Instruments to Improve Energy Performance of Existing Owner Occupied Dwellings. Understanding and Insight’ op maandag 14 november aan de TU Delft.Lees verder

 

Eindelijk verantwoord balanceren tussen energie- en materiaalbelasting

14 september 2016

GPR Gebouw, dat de duurzaamheid van gebouwen kwantificeert en monitort, is uitgebreid met de DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen, een module die energie- en milieuprestaties integraal evalueert. Deze module is ontwikkeld door het TKI-KIEM consortium. Het OTB heeft als onderzoekspartner inbreng geleverd op het gebied van duurzaam en gezond wonen, LCA en strategisch onderhoud. DPG aggregeert de...Lees verder

 
© 2017 TU Delft

Metamenu