Nieuws

Gering woningaanbod en ontwikkeling hypotheekrente vormen bedreiging voor grote dynamiek op koopwoningmarkt

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007. Lees verder.

Aanbod nieuwbouw en bestaande woningen wordt knelpunt op woningmarkt

In steeds meer regionale woningmarktgebieden dreigt een tekort aan te koop aangeboden woningen in de bestaande woningvoorraad. Omdat de vraag naar koopwoningen onverminderd groot blijft, neemt daardoor de druk op de koopbeslissingen steeds verder toe. Lees verder.

Expertisecentrum Woningwaarde

 

Het Expertisecentrum Woningwaarde, opgericht in 2012, is een initiatief van het
OTB
– Onderzoek voor de gebouwde omgeving (TU Delft) en het CBS. Het staat onder leiding van drie woningmarktexperts:

 • prof. Peter Boelhouwer (woningprijsmodellen),
 • prof. Marja Elsinga (risico’s woningwaarde) en
 • prof. Jan de Haan (woningwaarden en woningprijzen).

Het CBS financiert de leerstoel Statistische Methoden in de woningmarkt van De Haan.

Voor de Nederlandse economie is de ontwikkeling van de woningwaarde van groot belang. Op basis van de WOZ-waarde vertegenwoordigt de koopwoningmarkt een waarde van €1,4 biljoen (zo’n 2,2 maal het Bruto Binnenlands Product). De woningwaarde is ook een belangrijk gegeven voor huiseigenaren, hypotheek- en hypotheekgarantieverstrekkers en investeerders in de woning(bouw)markt.

Het is uitermate moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van de waarde van woningen en over de risico’s van investeren en beleggen in woningen. Marktkennis moet daarom worden vergroot en data en modellen moeten worden aangepast. Dat vindt plaats bij het Expertisecentrum Woningwaarde.

Elk kwartaal stelt het Expertisecentrum de VEH Marktindicator en de Monitor Koopwoningmarkt samen. RTL Z presenteert op basis van die laatste de RTL Z Huizenindex, een totaalindicator die in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt in Nederland weergeeft. De Monitor is gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt. De gebundelde kennis vertalen we naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van woningwaarde kunnen partner worden in het Expertisecentrum.

Meer informatie:

    Expertisecentrum Woningwaarde
    OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving,
    Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
    Julianalaan 134, 2628 BL Delft | Postbus 5043, 2600 GA Delft
    015 27 82949
    d.j.dubbeling@tudelft.nl (Dirk Dubbeling)
     
   Naam auteur: Webredactie
   © 2017 TU Delft

   Metamenu