Architectural Design Management

Ontwerpmanagement betreft de strategische vormgeving, inrichting en besturing van architectonische en bouwkundige ontwerpprocessen, met als doel het faciliteren van het ontstaan van bouwwerken met toegevoegde -architectonische- waarde voor alle direct en indirect betrokkenen (creating value through design).

De aspectleerstoel Ontwerpmanagement heeft als leeropdracht het monitoren van de veranderingen in de bouwpraktijk op het gebied van sturingsvraagstukken in de ontwerpfase en het vertalen daarvan naar wetenschappelijke onderzoek- en onderwijsvragen. In het onderwijs en onderzoek binnen deze leerstoel worden vier hoofdthema's onderscheiden, te weten: theorie en modelvorming gericht op meten en sturen van architectonische en bouwkundige waarden; het ontwerpen van strategieën voor ontwerpprocessen en het management daarvan; de ontwikkeling - en empirische validatie - van methoden, technieken en instrumenten gericht op de strategische vormgeving, inrichting en besturing van ontwerpprocessen; het opnieuw ontwerpen van het beroepsveld.


· Architectural Design Management in Onderzoek

 

Naam auteur: .
© 2015 TU Delft

Metamenu