Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

 

Welkom op de homepage van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling is een samenspel van samenwerken: een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen zoals overheden, marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling kent het spel met de spelers uit de praktijk. Hiermee slaan we de brug tussen praktische ervaringen en theoretische inzichten. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) ondersteunt (financieel en inhoudelijk) onze praktijkleerstoel. Hierin participeren grote private ontwikkelingsmaatschappijen en overheidsorganisaties.

Missie
Onderdeel van de kernleerstoel Vastgoedkunde is de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Deze is ingebed in het onderzoeksprogramma van Real Estate & Housing (RE&H) van de faculteit Bouwkunde TU Delft. Een team van enthousiaste onderzoekers vormt de kracht van de praktijkleerstoel. De partners zijn diverse partijen, verenigd in de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). De Stichting geeft samen met andere leerstoelen (zowel van binnen als buiten de faculteit) en andere publieke en private partners inhoud aan de missie: Het leveren van een bijdrage aan het behoud en het verbeteren van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving.

Doel en ambitie
Professor mr. Friso de Zeeuw: "Met de praktijkleerstoel ambiëren wij het professionaliseren van opdrachtgeverschap tussen publiek en privaat. Ondermeer door, het snel ontwikkelen van kennis en het aanjagen van het publieke debat." Wij koppelen inhoud aan proces, verbinden verschillende spelers in theoretisch en toegepast onderzoek en zetten in op maatschappelijk debat. Wij nemen onderzoeksinitiatieven, die we afstemmen op het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de afdeling RE&H.

Wat we doen
De praktijkleerstoel schakelt snel met de praktijk. We verrichten wetenschappelijk onderzoek, bieden onderwijsprogramma's, verdiepen de kennis over gebiedsontwikkeling en ontwikkelen instrumenten en methoden voor de praktijk. De onderzoeksgroep Gebiedsontwikkeling verricht samen met andere onderzoekers binnen RE&H onze activiteiten. Deels in samenwerking met andere (inter)nationale kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Voor meer informatie zie brochure: SAMENWERKEN aan gebiedsontwikkeling: JUIST NU!

    Home>>

Naam auteur: .
© 2014 TU Delft

Metamenu