Agnes Franzen

Directeur SKG

"Door het mogelijk maken van onderzoek en onderwijs, de GO academie en het platform Gebiedsontwikkeling.nu dragen we als stichting bij aan de verbinding van wetenschap en praktijk, het bieden van  praktische handreikingen, het agenderen en signaleren van relevante trends en het aanjagen van het maatschappelijk debat."

Yves de Boer

Voorzitter SKG

“De praktijkleerstoel speelt een onmisbare rol waar het gaat om bundeling en systematische verdieping van (wetenschappelijke) kennis en scholing van medewerkers. Daarnaast vormt de leerstoel dé bindende schakel voor het brede netwerk van disciplines die een rol (kunnen) spelen bij gebiedsontwikkelingen.”

Gebiedsontwikkeling.nu

Friso de Zeeuw

Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling

“Gebiedsontwikkeling is een samenspel: een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen zoals overheden, marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

 

Welkom op de homepage van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een samenspel van samenwerken: een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen zoals overheden, marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling kent het spel met de spelers uit de praktijk. Hiermee slaan we de brug tussen praktische ervaringen en theoretische inzichten. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) ondersteunt de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling middels een schenking. In de SKG participeren grote private ontwikkelingsmaatschappijen en overheidsorganisaties.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een initiatief van overheden, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende marktpartijen, die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. De doelstellingen van de stichting betreffen goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen, het leren uit de praktijk van projecten, het optimaliseren van de randvoorwaarden o.a. in wetgeving en opleidingen, het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, alsmede het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten.  Sinds de oprichting in 2006 ondersteunt de stichting (financieel en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Samen brengen we de praktijk verder!

Om invulling te geven aan onze missie van behoud en de verbetering van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving werken we op basis van de volgende kernwaarden.

Kernwaarden Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling:

  • Verbinden van wetenschap & praktijk en de diverse disciplines binnen gebiedsontwikkeling;
  • Het bieden van praktische handreikingen;
  • Agenderen en het aanjagen van discussie;
  • Het signaleren relevante toekomstige ontwikkelingen;
  • Het bieden van een podium voor verschillende stemmen.

Wat we doen

Het SKG-netwerk maakt kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisverspreiding mogelijk. Het richt zich op integratie van denken en doen en hiervoor benodigde vaardigheden en gedragsveranderingen. De activiteiten van de SKG worden langs de volgende drie hoofdlijnen georganiseerd:

  •  Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft: Onderzoek en onderwijs

De SKG ondersteunt ten behoeve van kennisontwikkeling- en verspreiding verschillende onderzoeks- en onderwijsgerelateerde activiteiten. Deze worden vormgegeven door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, die is ingebed in het onderzoeksprogramma van de vakgroep Urban Develoment Management binnen de afdeling Real Estate & Housing (RE&H) van de faculteit Bouwkunde TU Delft. Het onderzoek en onderwijs focust op thema’s die elk jaar worden vastgesteld in het SKG bestuur. Voor een overzicht van de opgeleverde onderzoeken en publicaties en onderwijsactiviteiten van het afgelopen jaar, zie onderzoek en publicaties.

  •  GO academie: de lerende organisatie

De SKG organiseert in samenwerking met de redactie Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen verschillende bijeenkomsten in het kader van de GO academie. Het primaire doel van de GO academie is kennisontwikkeling en -deling binnen onze partnerorganisaties. Hiervoor vragen we vooraanstaande personen binnen en buiten het vakgebied hun expertise en ervaringen te delen en in discussie te gaan met de medewerkers van de partners. Voor een overzicht van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar zie de GO academie pagina.

  •  Gebiedsontwikkeling.nu: Het platform voor gebiedsontwikkeling

De stichting faciliteert ook het open source (kennis)netwerk Gebiedsontwikkeling.nu. Er wordt veel aandacht besteed aan kennisontwikkeling en -verspreiding via het verzamelen, ordenen en ontsluiten van informatie via het platform Gebiedsontwikkeling.nu. Het platform biedt vanuit wetenschap en praktijk: nieuws & actualiteiten; een agenda-overzicht met evenementen, congressen e.a. bijeenkomsten en inspiratie, onderzoek, verdieping en opinie ten aanzien van gebiedsontwikkeling. De redactie voegt hier inhoudelijk waarde aan toe; stimuleert opinievorming en agendeert belangrijke thema’s. Voor een uitgebreidere toelichting zie de GO.nu pagina.

Naam auteur: .
© 2015 TU Delft

Metamenu