Prof.dr. P.J. Boelhouwer

Real Estate & Housing (RE&H) | Housing
Leerstoel Housing systems

Peter Boelhouwer (1958) is hoogleraar Housing systems aan de faculteit sinds 2001. Hij houdt zich vooral bezig met het woningmarktbeleid. Vragen als "Hoe maak je beleid?" en "Hoe kun je beleid evalueren?" staan hierbij centraal. De Nederlandse woningmarkt functioneert momenteel niet goed; de woningproductie is laag en de koopprijzen stijgen. Het onderzoek van de leerstoel richt zich daarom op zaken als woningkeuzeprocessen, hervorming van de woningmarkt en koopprijsontwikkeling. Ook internationaal vergelijkend onderzoek van volkshuisvestingssystemen komt aan bod. Verder behoort onderzoek naar de effecten van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de samenhang tussen bouwproductie en koopprijsontwikkeling of de positionering van de corporatie sector tot het domein van Housing systems. De leerstoel verzorgt colleges over onder meer volkshuisvestingsbeleid voor bachelor- en masterstudenten en Boelhouwer begeleidt zo'n vijftien promovendi. Voor de nabije toekomst ziet hij verschillende uitdagingen op volkshuisvestingsgebied. Zo zal de woningmarkt opnieuw geordend worden en de rol van corporaties veranderen. En ook de vergrijzing en het veranderen van de verzorgingsstaat zullen invloed hebben op de sector.

Boelhouwer studeerde sociale geografie in Utrecht. Behalve hoogleraar is hij wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut OTB, dat op onderzoeksgebied nauw samenwerkt met de faculteit Bouwkunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Delft Centre for Sustainable Urban Areas (SUA).

Nevenwerkzaamheden
Hij vervult een groot aantal bestuurlijke functies en is onder meer lid van de VROM-raad, commissaris voor een tweetal woningbouwverenigingen en vice-voorzitter van het bestuur van het European Network for Housing Research. Lid Raad van Toezicht Woningstichting De Goede Woning Zoetermeer

 

Naam auteur: RE&H
© 2015 TU Delft

Metamenu