Voordt van der, Theo

kantoor
telefoon
e-mail
functie
eenheid
aanwezig

01.west.720
+31 6 39 25 10 96
D.J.M.vanderVoordt@remove-this.tudelft.nl
Universitair hoofddocent
Vastgoedbeheer- en ontwikkeling
dinsdag t/m vrijdag

Biografie

Dr. Ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt is universitair hoofddocent aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en senior onderzoeker bij het kenniscentrum Center for People and Buildings. Hij is gespecialiseerd in het evalueren van gebouwen in de gebruiksfase en de vertaling van onderzoeksuitkomsten in richtlijnen voor programma's van eisen en ontwerpen. Hij heeft veel gepubliceerd over omgevingspsychologische aspecten, bouwen voor iedereen inclusief mensen met functiestoornissen, en sociaal veilig ontwerpen. Hij ontwikkelde programma- en ontwerprichtlijnen voor kinderopvang, dagverblijven en tehuizen voor verstandelijk gehandicapten, gezondheidscentra en woonzorgvoorzieningen voor ouderen. De laatste jaren ligt de focus in zijn onderzoek op de kosten en baten van innovatieve kantooromgevingen en het transformeren van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen en andere functies.

Opleiding

 • 1991 Promotie op het onderwerp Sociale Veiligheid en Gebouwde Omgeving
 • 1975-1976 Cursussen statistiek
 • 1967-1974 Studie Weg- en waterbouwkunde, Technische Hogeschool Delft
 • 1962-1967 HBS B, St. Franciscuscollege, Rotterdam 

Ervaring

 • 1976 - heden Docent/onderzoeker Faculteit Bouwkunde TU Delft
 • 1997 - Afdeling Real Estate & Housing
 • 1990-1997 Afdeling Architectuur
 • 1984-1990 Onderzoeksinstituut Voor Stedenbouw, Planologie en Architectuur
 • 1975-1984 Centrum voor Architectuuronderzoek (CA)
 • 1974 - 1975 Constructeur bij Adviesbureau Van Ruitenburg BV, Rotterdam 

Onderwijs

 • MSc3 en MSc 4: Afstudeerlaboratorium Real Estate Management / Corporate and Public Real Estate Management: coördinator en docent, AR3R030 en AR4R030
 • Onderzoeksmethodologie: docent MSc 3, AR3R055
 • Colleges over wetenschapsmethodologie in BSc2 en gebruik van Ways to Study voor het ontwerp en het eindwerkstuk van BSc6 
 • Colleges in BSc3 en BSc6
 • Gastcolleges o.a. bij Saxion Hogeschool Deventer

Onderzoek

Onderzoeksveld

 • Gebruikswaarde van gebouwen: gebruikersvoorkeuren, satisfactie en gedrag, algemeen en op specifieke items zoals sociale veiligheid en integrale toegankelijkheid (Design for All).
 • Organisatiegericht huisvesten c.q. onderzoek naar relaties tussen organisaties, werkprocessen, huisvesting en andere faciliteiten.
 • Transformatie en herbestemming van (leegstaande) gebouwen, in het bijzonder herbestemming van kantoren naar woningen.
 • Programmeren en evalueren van gebouwen: theorie en methoden.
 • Thematische studies naar kantoorinnovatie, vastgoed in de zorgsector, wonen met zorg voor ouderen, kindercentra, gezondheidscentra.
 • Onderzoeksmethodologie en onderzoeksinstrumenten, waaronder het werkomgevingsdiagnose-instrument WODI.
 • Toegevoegde waarde van vastgoed voor organisaties 

Publicaties

Publicatielijst Dr. Ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt (METIS)
Voor een volledig overzicht van alle publicaties zie www.tudelft.nl/djmvandervoordt.

Selectie van publicaties uit de laatste tien jaar (2012 - 2002)

 • Hoendervanger, Jan Gerard, Voordt, Theo van der, Wijnja, Jaap (2012), Huisvestingsmanagement. Van strategie tot uitvoering. Groningen: Noordhoff.
 • Jensen, P.A., van der Voordt, T., Coenen, C. (eds) (2012), The Added Value of Facilities Management: Concepts, Findings and Perspectives. Lyngby, Denmark: Centre for Facilities Management & Polyteknisk Forlag.
 • Jensen, P.A., van der Voordt, Th., Coenen, C., von Felten, D., Lindholm, A., Balslev Nielsen, S., Riratanaphong, C. and Schmid, M. (2012), In Search for the Added Value of FM: What we know and what we need to learn. Facilities  Vol. 30 no. 5/6, 199-217.
 • Voordt, Th.J.M., van der, Been, I. de, Maarleveld, M. (2012), Post-Occupancy Evaluation of Facilities Change. In: E. Finch (ed), Facilities Change Management. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 137-154.
 • Voordt, D.J.M. van der, Ikiz-Koppejan, Y.M.D., and Gosselink, A. (2012), An Organization-centered Accommodation Choice Model. In: S. Mallory-Hill, W.F.E. Preiser and C. Watson (eds), Enhancing Building Performance. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
 • Prevosth, J., Van der Voordt, T. (2011), De toegevoegde waarde van FM. Begrippen, maatregelen, en prioriteiten in de zorgsector. Naarden: Vereniging Facility Management Nederland.
 • Remøy, H. en Van der Voordt, Th. (2011), Zorg voor leegstand. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties. Amsterdam/Delft, BNA Onderzoek & Faculteit Bouwkunde TU Delft.
 • Voordt, D.J.M., van der, Zwart, J. van der (2011), Value-Based design and management of Hospital Buildings. Conference paper MISBE, Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, Amsterdam, 20-23 June 2011.
 • Bakker, I., van der Voordt, D.J.M. (2010), The influence of plants on productivity. A critical assessment of research findings and test methods.Facilities Vol. 28 no. 9/10, 416-439.
 • Gorgievski, M.J., van der Voordt, Th. J.M., van Herpen, S.G.A., van Akkeren, S. (2010), After the fire. New ways of working in an academic setting. Facilities, Vol. 28 no. 3/4, 206-224.
 • Voordt, Th. Van der, de Been, I. (2010), Werkomgeving: breinbreker of tevredenheidsgenerator? In: I. Bakker (red), De Breinwerker. Naarden: Uitgeverij FMN, pp 67-86.
 • Zwart, J. van der, Voordt, Th. J.M. van der, en Jonge, H. de (2010), Private investments in hospitals: a comparison of three healthcare systems and possible implications for real estate strategies. Health Environments Research & Design Journal Vol. 3 no. 3, 70-86.
 • Maarleveld, M., Volker, L., van der Voordt, T.J.M. (2009) Measuring employee satisfaction in new offices – the WODI toolkit, Journal of Facilities Management Vol. 7 nr. 3, 181-197.
 • Voordt, D.J.M. van der (2009), Quality of design and usability: a Vitruvian twin. Ambiento Construido Vol. 9 nr. 2, 17-29.
 • Bogers, T., Meel, J.J. van, and Voordt, D.J.M. van der (2008), Architects about briefing. Facilities Vol. 26 No. 3/4, 109-116.
 • Batenburg, R. en Voordt, D.J.M. van der (2008), Effecten van facilitybeleving op de ervaren arbeidsproductiviteit. Delft: Center for People and Buildings, i.s.m. Facilicom en Dialogic.
 • Vries, J.C. de, Jonge, H. de, & Voordt, Th.J.M. van der (2008), Impact of real estate interventons on organisational performance. Journal of Corporate Real Estate Vol. 10 no. 3, 208-223.
 • Voordt, D.J.M. van der, m.m.v. R.P. Geraedts, H. T Remøy en C.P.A. Oudijk (2007), Transformatie van kantoorgebouwen. Thema’s, actoren, instrumenten en projecten. Rotterdam: 010 Publishers.
 • Remøy, H.T. & Voordt, D.J.M. van der (2007), A new life: conversion of vacant office buildings into housing. Facilities (25) 3-4, 88-103.
 • Voordt, D.J.M. van der, H. Zijlstra, A.A.J.F. van den Dobbelsteen en M.J. van Dorst (red) (2007), Integrale plananalyse van gebouwen. Doel, methoden en analysekader. Delft: VSSD.
 • Voordt, D.J.M. van der; en Wegen, H.B.R. van (2005), Architecture in Use. An introduction to the programming, design and evaluation of buildings. Oxford: The Architectural Press.
 • Mallory-Hill, Shauna, Theo JM van der Voordt, Anne van Dortmont (2005), Evaluation of innovative workplace design in the Netherlands. In: W.F.E. Preiser en J. C. Vischer (eds), Assessing Building Performance. Oxon, UK: Elsevier, pp 160-169 and 227-228.
 • Volker, L., and D.J.M. van der Voordt (2005), An Integral Tool for the Diagnostic Evaluation of Non-Territorial Offices. In: B. Martens and A.G. Keul (eds), Designing Social Innovation. Planning, Building, Evaluating. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 241-250.
 • Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2005), Werkomgevingsdiagnose-instrument. Delft: Center for People and Buildings. Integrale eindrapportage.
 • Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2005), WODI-Evaluatie toolkit. Delft: Center for People and Buildings.
 • Voordt, Theo JM van der (2004), Productivity and employee satisfaction in flexible offices. Journal of Corporate Real Estate Vol. 6 no.2, 133-148.
 • Voordt, Theo JM van der (2004), Costs and benefits of flexible workspaces. Work in progress in The Netherlands. Facilities Vol. 22 no. 9/10, 240-246.
 • Voordt, Theo van der, Juriaan van Meel, Froukje Smulders, Saskia Teurlings (2003), Corporate culture and design. Theoretical reflections on case-studies in the web design industry. Environments by Design Vol. 4 nr. 2, 23-43.
 • Voordt, D.J.M. van der (2002), Toegang voor iedereen. De lange weg naar integrale toegankelijkheid. In: R.N. Pikaar (red), Ergonomie van de gebouwde omgeving. Congresboek 2002, 107-115.
 • Jong, T.M. de, D.J.M. van der Voordt (2002) (eds), Ways to study and research architectural, urban and technical design. Delft University Press, Delft.  
Naam auteur: RE&H
© 2015 TU Delft

Metamenu