Alumni RE&H

Het aantal afgestudeerde studenten van RE&H (voorheen BMVB en een deel van volkshuisvesting) begint in de grote getallen te lopen. Via LinkedIn is het overgrote deel (850+) benaderbaar en wordt onderling contact gehouden. De alumnigroep wordt ondersteund door de praktijkvereniging BOSS aangezien het bijna ook allemaal (oud)-leden zijn.

Naam auteur: .
© 2015 TU Delft

Metamenu