Onderwijs

Master track Urbanism

[Alleen engels] The Urbanism Track addresses interventions by means of urban design, landscape architecture and spatial planning that must occur at all levels of this process of urbanization. The main role of the urban planner and designer is to integrate interests coming from social-cultural, economic and political perspectives with the natural conditions of the site, with the purpose to shape and manage the process of urban development.

Relevant links:

Master track Landscape Architecture

[Alleen engels] The Landscape Architecture track focusses on planning to design practice, theoretical considerations to practical exercises and on research to policy-making. This is done from the perspective of architecture and design and in the context of the urban realm. Real-life projects developing core design skills are the centrepiece of the programme.

Relevant links:

Bachelor

In het brede bachelorprogramma van de faculteit Bouwkunde wordt het vakgebied stedenbouw op verschillende plekken onder de aandacht gebracht.

Er is een ontwerpopgave waarin de structuur van het landschap een belangrijke rol speelt. Ook moeten de studenten een deel van Rotterdam onderzoeken door middel van het maken van ontwerpen en er is aandacht voor gebiedsontwikkeling op grote schaal. In al deze oefeningen is aandacht voor duurzaamheid. In andere vakken leren de studenten analysetechnieken waarmee de stad onderzocht kan worden en wordt aandacht gegeven aan stedenbouwtechniek. Met name dat deel wat zich afspeelt onder de grond in de vorm van kabels en leidingen.

 Zo hebben de studenten aan het einde van hun bachelorsopleiding het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden leren kennen van regionale schaal tot aan die van een stoeprand. Een belangrijk doel in onze opleiding is dat de studenten is staat zijn om in de masteropleiding van hun keuze informatie uit al deze schaalniveaus te verwerken in een ontwerp.

Relevante links:

Minor

Studenten hebben in hun 3e jaar van de BSc de keuze uit verschillende minoren. Binnen & buiten de TU Delft.

De afdeling Urbanism biedt 2 minoren aan voor zowel BSc studenten van de TU Delft als daarbuiten:

Post-master in European Urbanism

The European Postgraduate Master in Urbanism (EMU) is a joint program of four universities, TU Delft, KU Leuven, IUAV Venezia and UPC Barcelona. It is an advanced and challenging 'post-master' course for talented and ambitious urban designers and planners who are aiming high.

Relevant links:

Naam auteur: webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu