Onderzoeksprojecten

IPOD

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie toegekend aan een consortium onder leiding van de TU Delft voor een onderzoek naar planvormings- en ontwerpmethoden in de Zuidwestelijke Delta. professor Han Meyer heeft de wetenschappelijke leiding over het project.

Wereldwijd

Wereldwijd zijn de grote delta’s de gebieden waar verstedelijking en economische ontwikkeling zich het meest explosief en grootschalig ontwikkelen. Tegelijk zijn deze gebieden in toenemende mate kwetsbaar voor overstroming, terwijl de druk op het natuurlijk milieu door verstedelijking en industrialisatie sterk is toegenomen. Wereldwijd is behoefte aan een planvormingmethode die kan bijdragen aan de ontwikkeling van een evenwicht tussen veiligheid, natuurwaarden, economische groei en kwaliteit van de leefomgeving.

Laboratorium

De Zuidwestelijke delta van Rijn, Maas en Schelde vormt het ‘laboratorium’ voor de ontwikkeling van deze methode. De urgentie om in deze delta tot een afgewogen planvorming te komen is versterkt door de start van het nationale Deltaprogramma. Het IPOD project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met dit Deltaprogramma, in het bijzonder met de deelprogramma’s Zuidwestelijke delta, Rijnmond-Drechtsteden en Nieuwbouw & Herstructurering. Tevens zal nauw samengewerkt worden met het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds.

Partners

Deelnemers aan het consortium zijn, behalve TU Delft: Erasmus Universiteit, Wageningen Universiteit, Deltares, Planbureau voor de Leefomgeving, H+N+S Landschapsarchitecten, MUST STedebouw, DHV, HKV en GeoNovum.  De wetenschappelijke leiding is in handen van prof. Han Meyer. De NWO-subsidie bedraagt 1,1 miljoen euro. Het project heeft een looptijd van twee jaar en moet eind 2013 leiden tot een advies aan de Deltacommissaris.

Vanuit de afdeling Urbanism zijn de volgende onderzoekers verbonden aan het project: Han Meyer, Meta Berghauser Pont, Steffen Nijhuis, Leo van den Burg, Anne Loes Nillesen, Birgit Hausleitner en Michiel Pouderoijen.

Website: http://ipod.verdus.nl/pagina.asp?id=11

Knowledge for Climate: Climate Proof Cities

How to make cities climate proof? This research programme aims at "strengthening the adaptive capacity and reducing the vulnerability of the urban system against climate change and to develop strategies and policy instruments for adapting our cities and buildings". To reach this aim, the Consortium addresses the questions:

  • How will climate change influence Dutch cities, and how and to which extent do cities affect the local climate themselves?
  • How vulnerable are Dutch cities for climate change, and what will be the impacts?
  • Which measures and strategies are available to improve the adaptive capacity of cities?
  • How to implement these measures in urban areas?
  • What will be the balance of urgency, costs and benefits?

Website: http://knowledgeforclimate.climateresearchnetherlands.nl/climateproofcities

From the department of Urbanism, the following researchers are involved in the project: Frank van der Hoeven, Machiel van Dorst, Leyre Echevarria and Alexander Wandl.

Knowledge for Climate: Climate Proof Flood Risk Management

The design of adaptation responses to flood risks requires insight in the effectiveness of individual adaptation measures, such as flexible structures to control water levels and measures to reduce wave attacks. The main aim of this research programme is to perform an in-depth interdisciplinary assessment of these innovative types of measures (read more). The Consortium will:

  • develop methods for assessing

  1. the effectiveness of technical measures and policy instruments to reduce flood risks
  2. the implications of their implementation for urban and countryside environments
  3. the robustness (resilience and resistance) of comprehensive FRM strategies in view of uncertainty about climate change

  • provide guidelines for the design of long-term FRM alternatives and individual measures based on effectiveness (flood risk reduction), robustness and their contribution to the development of entire regions (multi-functional use, natural values and spatial quality)

Website: http://knowledgeforclimate.climateresearchnetherlands.nl/climateprooffloodriskmanagement

From the department of Urbanism, Han Meyer and Anne Loes Nillesen are involved in the project.

© 2017 TU Delft

Metamenu