prof. ir. J.J.M. Cauberg

Building Technology (Bt) | BIM
Leerstoel Klimaatontwerp en Omgeving

Hans Cauberg (1944) is praktijkhoogleraar Klimaatontwerp en Omgeving aan de faculteit sinds 2005. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe je een comfortabel en functioneel binnenklimaat kunt realiseren. Daarbij vormt het ontwerp van de architect voor hem een belangrijk uitgangspunt, want de klimaattechniek moet volgens Cauberg niet beperkend zijn, maar juist vernieuwende ontwerpen mogelijk maken. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van methodieken, systemen en producten die de architect ondersteunen bij het creëeren van een goed binnenklimaat, zoals klimaatintelligente gevels, hoogwaardige isolatiesystemen of klimaatactieve bouwmaterialen. Daarnaast vormt de interactie tussen klimaatontwerp en het architectonisch ontwerpproces een van de speerpunten van de leerstoel. Welke hulpmiddelen of methodiek kun je aandragen om er voor te zorgen dat binnenklimaataspecten in elke fase van het ontwerpproces in de besluitvorming worden meegenomen? Verder houdt Cauberg zich ook bezig met assessment van comfort, waarbij vragen als “Wat zijn precies de definities van comfort?” en “Hoe controleer je of het comfort dat je wilde daadwerkelijk bereikt is?” centraal staan.

Naast zijn werk voor de faculteit Bouwkunde, is hij algemeen directeur van Cauberg-Huygen, een adviesbureau voor bouwfysica en en akoestiek. Hier doet hij toegepast onderzoek voor instanties als Senter Novem, en adviseert hij bij bouwprojecten, zoals de  universiteitsbibliotheek in Utrecht. Hij is lid van de projectgroep utiliteitsbouw van de Regieraad Bouw en voorzitter van de normcommissie Ventilatie van Gebouwen en de beleidscommissie Techniek van NEN-Bouw.

Nevenwerkzaamheden:
Geen opgave (gast)

Naam auteur: internet-mc
© 2014 TU Delft

Metamenu