prof.ir.C.A.J. Duijvestein

Architecture (A)
Leerstoel Smart Architecture

Kees Duijvestein (1943) was van 1992 tot 2008 hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen bij de afdeling Urbanism aan de faculteit. Op dit moment is hij academische gast bij de leerstoel Smart Architecture. Hij onderzoekt de ruimtelijke kwaliteit van het bouwen in relatie tot sociale, economische en milieu-aspecten. Daarbij komt bijvoorbeeld de vraag hoe we prettige, betaalbare en milieuvriendelijke woningen kunnen maken aan bod. Hij bedenkt structuren en maakt ontwerpschetsen die bruikbaar zijn voor bouwprojecten.

Als wetenschapper vindt hij het van belang om ook de wereldwijde algemene discussie over duurzaamheid te integreren in het werk op de faculteit. Zijn interesse gaat uit naar de gehele breedte van het thema duurzaam bouwen; van energie, afval- en materiaalgebruik en betaalbaarheid tot water en mobiliteit, economische transparantie, leefbaarheid, sociale samenhang  en gezondheid.

Naast zijn werk voor de faculteit, was hij in 1970 oprichter en en tot 2005 directeur van BOOM-Duijvestein bv, Bureau voor Onderzoek en Ontwerp voor het Milieu. Op dit moment is hij strategisch adviseur bij Solidago in Den Haag. Vanuit BOOM was hij betrokken bij de plannen voor de ecologische woonwijken Ecodus in Delft en Ecolonia in Alphen aan den Rijn. Hij maakt regelmatig deel uit van adviesraden, jury’s en kwaliteitteams, onder andere voor grootschalige woningbouwprojecten als Nieuwland en Vathorst in Amersfoort en het GWL terrein in Amsterdam. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Vastgoedfonds van de Triodos Bank en voorzitter van het bestuur van het Haags Milieu Centrum.

Hij werkt op dit moment (september 2010) met 30 anderen aan het handboek: 4 x P, People, Planet, Profit Project, principes en praktijk van Duurzaam Bouwen.

Naam auteur: Webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu