prof. ir. D. E. van Gameren

Architecture (A) | Housing
Leerstoel Woningontwerp

Dick van Gameren is sinds 2005 hoogleraar Woningontwerp aan de faculteit. Het woningontwerp is in Nederland nog steeds een van de grootste en belangrijkste opgaven voor architecten. De wereldwijde faam van de Nederlandse traditie van woningbouwontwerp staat in schril contrast met de huidige woningbouwpraktijk die zich steeds meer beperkt tot een herhaling van bestaande oplossingen. Deze laten veel hedendaagse vragen met betrekking tot onder andere verdichting, privacy of mobiliteit onbeantwoord. In het onderzoek en onderwijs van de leerstoel wil Van Gameren de rijkdom van het woningbouwontwerp weer blootleggen. Door nieuwe woningtypes en schakelingen te ontwerpen wil hij bovendien een nieuwe impuls geven aan het woningontwerp. Van Gameren geeft colleges voor bachelor- en masterstudenten over het woningbouwontwerp en de thema’s van de onderzoeksportfolio ‘Context and Modernity’. Thema’s die hierin aan bod komen zijn onder meer de relatie tussen openbare, collectieve en private ruimte in zowel de stad als het gebouw, de betekenis van beeld en ruimte in het ontwerp en de ontwikkeling van opvattingen over het (woning)ontwerp in de laatste vijgtig jaar.

Naast zijn hoogleraarschap is Van Gameren architect. Dick van Gameren architecten ontwerpt veelal woningbouwplannen, zoals bijvoorbeeld woongebouwen op IJburg, in het Oostelijk Havengebied en de Westelijke tuinsteden in Amsterdam. In 2005 publiceerde hij het boek ‘Revisies van de ruimte’. Hij won verschillende prijzen, waaronder Europan II, de Charlotte Koehlerprijs en de Scholenbouwprijs (samen met Bjarne Mastenbroek). Hij was jurylid voor onder andere Europan en Archiprix, redacteur van Forum en voorzitter van de programmaraad van Arcam.

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

Naam auteur: -
© 2014 TU Delft

Metamenu