Visie, feiten en cijfers

Missie en visie

De faculteit Bouwkunde draagt met:

  • de opleiding van internationaal toonaangevende bachelors, masters en promovendi met bouwkundig ontwerpen als kerncompetentie en construeren en sturen als nevencompetentie;
  • de uitvoering van excellent en innovatief onderzoek van ontwerp, techniek en proces;
  • de overdracht daarvan naar opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders en leveranciers  bij overheden, instellingen en bedrijven,

significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal.

De faculteit Bouwkunde wil de faculteit zijn die:

  • haar excellente internationale academische reputatie als toonaangevende ontwerpopleiding consolideert en verzilvert;
  • nationaal een platform is voor innovatie van ontwerp, techniek en proces;
  • een belangrijk podium is voor debat over actuele en maatschappelijke onderwerpen in onze vakgebieden.

De faculteit wil haar missie uitvoeren over de volle breedte van haar werkveld in een combinatie van techniek, context en creativiteit.

Organogram

Naam auteur: webredactie-mc
© 2014 TU Delft

Metamenu