Samenwerkingsverbanden

De faculteit werkt samen met ministeries en nationale agentschappen, regionale en lokale overheden, Europese en landelijke onderzoeksfondsen, bedrijven, onderzoeksinstituten, sociale instellingen en stichtingen. 

Bekijk het overzicht

Contractonderzoek

Specifieke onderzoeksvragen en –opdrachten vanuit zowel overheids- als bedrijfsleven kunnen bij de Faculteit Bouwkunde worden uitgezet.

Bent u geïnteresseerd in ons onderzoek en samenwerking met de Faculteit Bouwkunde? Neem dan contact op met de programmaleider van het desbetreffende onderzoeksprogramma. Ook kunt u contact opnemen met:

Frank van der Hoeven
Directeur Onderzoek, Faculteit Bouwkunde
Tel: +31 (0)15 27 88462
E-mail

Onderzoeksprogramma’s en programmaleiders

The Architectural Project and its Foundations

Prof.dr.ir. T.L.P. Avermaete
Dr.ir. R. Cavallo
Dr.ir. K.M. Havik

Computation & Performance

Dr. M. Turrin

Design & History

Prof.dr.ing. C.M. Hein

Geoinformation Technology & Governance

Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom

Green Building Innovation

Prof.dr.ing. U. Knaack

Housing

Prof.dr.ir. M.G. Elsinga
Prof.dr.ir. H.J. Visscher

Innovations in Management Built Environment 

Prof.dr. E.M. van Bueren

Urban and Regional Studies

Prof.dr. W.K. Korthals Altes

Urbanism

Prof. V. Nadin

Prof.dr. W.A.M. Zonneveld


   

 

 

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu