Kenniscentra

Center for People and Buildings (CfPB)

Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken.

Kernactiviteiten

 • Kennisbehoeften in kaart brengen en agenderen.
 • Initiëren, begeleiden en zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met als doel generieke kennisontwikkeling.
 • Overdragen van kennis door publicaties, lezingen, workshops, werkconferenties, instrumentontwikkeling, benchmarking.

Website: http://www.cfpb.nl/

Expertisecentrum Woningwaarde

Het Expertisecentrum Woningwaarde is een initiatief van de afdeling OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving en het CBS. Het staat onder leiding van drie woningmarktexperts:

 • prof. Peter Boelhouwer (woningprijsmodellen)
 • prof. Marja Elsinga (risico’s woningwaarde) 
 • prof. Jan de Haan (woningwaarden en woningprijzen)

Website

Kenniscentrum Open Data

In het Kenniscentrum Open Data werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata.

Website

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een initiatief van het ministerie van VROM en verschillende marktpartijen, die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. Zij ondersteunen (financieel en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. De SGK wil bijdragen aan het realiseren van:

 • goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen;
 • het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, (beleids-)sectoren, markt en overheid;
 • het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten;
 • de optimalisering van de randvoorwaarden, onder andere in wetgeving en opleidingen;
 • het leren uit de praktijk van projecten.

Website: www.praktijkleerstoelgebiedsontwikkeling.nl

Naam auteur: Webredactie
© 2015 TU Delft

Metamenu