Jonathan van den Heuvel

Jonathan van den Heuvel

Management in the Built Environment

Klushuisbewoners als Best Persons?

Het klassieke model van de verzorgingsstaat is sterk aan verandering onderhevig. In de huidige netwerk- en informatiesamenleving zijn burgers steeds mondiger en zelfstandiger geworden. Daarom wordt er een groter beroep gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid. Voor veel bewoners in achterstandswijken is dit een probleem, omdat zij afhankelijk zijn van de steun van de overheid. Van den Brink et al. (2012) betogen dat er best persons nodig zijn. Burgers met specifieke kwaliteiten die bewoners van achterstandswijken vooruit kunnen helpen.

In dit onderzoek zijn de kwaliteiten van best persons gespiegeld aan klushuisbewoners in de Rotterdamse wijken Hillesluis, Katendrecht en Spangen. Ook is er onderzocht op welke manier en in welke mate klushuisbewoners betrokken zijn op hun woonomgeving. Ten slotte worden de onderzoeksresultaten gereflecteerd aan het model van mentaal eigenaarschap.

Het onderzoek concludeert dat de klushuisbewoners dezelfde kwaliteiten bezitten als best persons, maar dat zij die voornamelijk binnen het klushuizenproject inzetten en minder in de woonomgeving. Wie zich inzet voor de woonomgeving wordt hoofdzakelijk gestuurd door de wens voor een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijkt het gevoel van trots en verbondenheid voor de eigen woonomgeving te worden bevorderd door het nemen van verantwoordelijkheid.

Meer informatie

 
© 2017 TU Delft

Metamenu